AKTUALITY

ADRESA: Vajanského 10, Modra

Modra, 3. máj 2018  – Dobrovoľníci otvoria brány prvého slovenského sirotinca a pre verejnosť usporiadajú v poradí šiesty Deň modranského sirotinca – 19. mája 2018 na Vajanského ulici 77 v ModrePozývame vás na deň strávený v príjemnej atmosfére a krásnom prostredí.Budova sirotinca bude otvorená pre verejnosťCirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra v partnerstve s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Modranská beseda po šiesty raz ponúknu laickej i odbornej verejnosti informácie o projekte obnovy sirotinca formou návštevy vzácnej stavby, ktorá je bežne pre verejnosť uzatvorená. Počas šiesteho Dňa sirotinca vás čakajú zaujímavé prehliadky, aktivity pre deti, divadlo, koncert, výstavy, či skvelé občerstvenie.Program v sobotu 19. mája 2018 od 11,00 do 18:00 hod.    

 • 11:00 Služby Božie k pamiatke modranského sirotinca a otvorenie Dňa sirotinca
 • 12:00 Obed z kuchyne sirotinca
 • 13:00 Diakonia a sirotinec v Liptovskom Mikuláši (história a súčasnosť) – Mgr. Daniela Fiačanová
 • 14:00 Spomienky na vznik a život sirotinca v Modre  – Jaroslav Lajda, Miroslav Šimko, stretnutie SIROŤÁKOV
 • 14:30 Otvorenie výstavy Butterfly project, komentovaná prehliadka
 • 15:00 akustický koncert Genius Locci
 • 16:00 Bábkové divadlo Žihadlo – hra Zajko Lajko
 • 16:00 Predstavenie knihy o Samuelovi Zochovi – PhDr. Agáta Petrakovičová Šikulová
 • 17:00 Komentovaná prehliadka „Po stopách architektúry Dušana Jurkoviča“ Ing. arch. Ivan Jamnický (stretnutie pred vstupom do areálu)

Sprievodný program:

 • Tvorivé dielne (od 13:00 do 16:00) k výstave Butterfly project
 • Maľovanie na tvár
 • Drevený kolotoč pre deti
 • Voľné prehliadky sirotinca
 • Premietanie dokumentárneho filmu Modranský sirotinec
 • Zbierka na opravu sirotinca
 • Prezentácie a predaj keramiky „modranska“ – zisk bude použitý na obnovu sirotinca
 • Tlač originálnych linorytov (Pavol Šima Juríček a Branislav Manák)
 • Sobotňajší program pokračuje Nocou múzeí a Kráľovským hodovaním.

BLIŽSIE K VYBRANÉMU PROGRAMU:DIAKONIA A SIROTINEC V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI – MGR.  DANIELA FIAČANOVÁ
Hostia z cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš predstavia príbeh výnimočného ženského evanjelického spolku Dobrodej, ktorý sa v Liptovskom Svätom Mikuláši v  roku 1902 ujal myšlienky vzniku sirotinca i starobinca. Z túžob a činov spolku Dobrodej mohol vzniknúť pred 100 rokmi sirotinec a základina na starobinec, v ktorých sa rozvinula sociálna práca na vysokej úrovni. Prednáška je zároveň svedectvom o nekonečnej Božej láske, ktorá sa prejavila v spomenutých udalostiach.Stretnutie „siroťákov“ – detí, ktoré boli vychovávané v sirotinci
V Deň modranského sirotinca sú srdečne pozvaní do priestorov sirotinca všetci účastníci jeho pohnutej minulosti – siroty, ktoré vychoval, deti, ktoré zachránil pred vojnou, ich príbuzní a priatelia – na návštevu pamiatky silných príbehov. Stretnutie sa uskutoční bezprostredne v rámci debaty pána Miroslava Šimku a pána Jaroslava Lajdu. Stretnutie moderuje pani farárka Eva Oslíková.MODRANSKÁ STOPA SAMUELA ZOCHA
Publikácia vychádza pri príležitosti 90. výročia úmrtia Samuela Zocha a pri 100. výročí Československej republiky. Knižka mapuje modranské aktivity Zocha, jeho pôsobenie ako modranského evanjelického farára, správcu evanjelického sirotinca a správcu modranskej keramickej dielne a ako osobnosť zasahujúcu do spoločenského a spolkového života v  Modre.PROGRAM PRE DETI
Pre vaše ratolesti sme pripravili tradičné maľovanie na tvár, či obľúbený drevený kolotoč. Pozývame na bábkové predstavene  Zajko Lajko divadla Žihadlo.BUTTERFLY PROJECT
Výstava posterov s témou osudov židovských detí, ktoré  počas druhej svetovej vojny zažili  Holokaust, ale aj odvahu ľudí, ktorý sa rozhodli im pomôcť. Je prepojením na tému sirotinca, v ktorom evanjelický farár Július Dérer zachránil židovské deti, za čo mu bol udelené ocenenie Spravodliví medzi národmi. Výstava je zapožičaná od informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň. V rámci tvorivých dielní deti vyrobia  motýle pripomínajúce slobodu.  Motýle doplnia priestor výstavy. Podujatie je prepojené na celosvetový projekt Butterfly inšpirovaný básňou básnika Pavla Friedmana z ČSR, ktorý napísal báseň Motýľ, opisujúcu túžbu po slobode.PO STOPÁCH DUŠANA JURKOVIČA
Prostredníctvom komentovanej prehliadky sa nám predstavia modranské stavby tohto významného architekta. Stretneme sa pred vstupom do areálu Sirotinca a prejdeme si stavby ako sú úradnícke domy na Zochovej ulici, Dom za evanjelickým kostolom, či štyri náhrobníky na cintoríne. Sprevádza Ing. arch. Ivan Jamnický.O Modranskom sirotinci
Sirotinec v Modre bol Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Toto významné dielo architekta Dušana Jurkoviča, obnovujú dobrovoľníci z OZ Modranskej besedy v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Modra. Spoločne organizujú záchranné rekonštrukčné práce, dni otvorených dverí pre verejnosť, odborné semináre, výstavy a vydávajú publikácie o vzácnej stavbe. Pracujeme na založení OZ Modranský sirotinec. Do budúcnosti plánujeme aktivity na podporu medializácie sirotinca, prípravy kultúrnych a vzdelávacích aktivít, či podujatí na podporu získania prostriedkov na obnovu budovy.Organizátori a partneri
Cirkevný zbor ECAV v Modre, OZ Modranská beseda, Mesto Modra, Kresťanský zbor v Modre Cirkevná základná škola Narnia, SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra, Modranské zvesti, Rádio Modra, TV PEZINOK. 

DMS_poster_web (1)

​​
V​eľkonočný príbeh pre deti aj dospelých​ / 25.03.2018 /​ sprevádzané vstupy o 15:00 a 16.00 / budova evanjelického sirotinca
​Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra pozýva na Kvetnú nedeľu 25. marca 2018 nielen počuť, ale​ ​aj zažiť udalosti ​​Veľkej noci​​. V interaktívnom putovaní môžete zažiť slávnostnú atmosféru Ježišovho vstupu do Jeruzalema, hlboké chvíle Poslednej ​v​ečere, dramatické momenty v Getsemanskej​ ​záhrade, tragické okamihy Ježišovho odsúdenia a ukrižovania a radosť z Ježišovho vzkriesenia. Putovanie môžete zažiť v jednom z dvoch sprevádzaných vstupov – o 15:00 alebo o 16:00 hod​ ​v budove modranského evanjelického sirotinca.
​Dobrovoľné vstupné je určené na opravu budovy sirotinca.​
 

Výstava Mladých Umelcov (1. – 17. 9. 2017, vernisáž 1. 9. o 17 hod.)

Skupina mladých slovenských umelcov pripravila výstavu svojich diel, ktorú môžete navštíviť v budove Evanjelického sirotinca na Vajanského ulici.

Prvého septembra sa koná vernisáž výstavy o 17:00 hod, kde sa okrem výtvarného umenia môžete tešiť na hudobné osvieženie, ktoré prinesie Kýbel Gitu. Výstava bude otvorená od 1. do 17. septembra v dňoch piatok až nedeľa od 15:00 do 19:00 hod. Viac na https://www.facebook.com/events/1649659948402304/?active_tab=about

 

Pozvanie na medzinárodný festival poézie FELIBER POETRY

Modranský sirotinec bude súčasťou medzinárodného festivalu poézie FELIBER POETRY, ktorý sa koná 30. júna a 1. júla 2017 v Pezinku a Modre. 

Pezinská časť festivalu (piatok 30. jún) sa bude konať v areáli Galérie insitného umenia SNG (Schaubmarov mlyn). Ešte v predvečer festivalu však v Malokarpatskom múzeu v Pezinku o 18.00 h festival slávnostne otvoríme spoločne s jedinečnou výstavou Druhý život slov, ktorú pod kuratelou Michala Murina autorsky pripravuje básnik Daniel Hevier. V prekrásnom prostredí Schaubmarovho mlyna sa na druhý deň popoludní od 16.00 h do neskorého večera budú konať besedy, autorské čítania, hudobné vystúpenia, ktoré ukončíme koncertom pezinskej skupiny Brajgel.

V Modre bude jedným z miest diania budova evanjelického sirotinca, v ktorej vyrástol Ján Smrek. V jeho priestoroch sa v sobotu medzi 16:00 a 18:00 dozviete o literárnych a spoločenských aktivitách Jána Smreka a môžete si pozrieť prvý slovenský sirotinec (jeho autorom je D. Jurkovič). Festivalový deň bude až do večera pokračovať v priestoroch historickej radnice multižánrovým programom, ktorý spája súčasnú poéziu s ďalšími druhmi umenia.

Viac informácií a presný program podujatia nájdete na stránke http://www.kcmodra.sk/sk/kc-modra/vsetky-podujatia/feliber-poetry.

 

SIROTINEC OTVORÍ BRÁNY 20. MÁJA 2017, STRETNÚ SA “SIROŤÁCI”

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra v partnerstve s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Modranská beseda po piaty raz ponúknu laickej i odbornej verejnosti informácie o projekte obnovy sirotinca formou návštevy vzácnej stavby, ktorá je bežne pre verejnosť uzatvorená. Piaty Deň sirotinca je venovaný jeho zakladateľovi Pavlovi Zochovi, ktorý pred 120 rokmi prišiel do Modry, kde do svojej smrti pred 110 rokmi významne pôsobil v sociálnej, cirkevnej a spoločenskej oblasti.

Stretnutie „siroťákov“

V Deň modranského sirotinca sú srdečne pozvaní do priestorov sirotinca všetci účastníci jeho pohnutej minulosti – siroty, ktoré vychoval, deti, ktoré zachránil pred vojnou, ich príbuzní a priatelia – na návštevu pamiatky silných príbehov.

Program v sobotu 20. mája 2017 od 11,00 do 16:00 hod.      

 • Obed – z kuchyne sirotinca
 • Predstavenie Pavla Zocha – zakladateľa modranského sirotinca
 • Stretnutie „siroťákov“ (13,00 – 15,00 hod.)

Sprievodný program

 • Čitáreň pre deti
 • Voľné prehliadky sirotinca
 • Zbierka na opravu krovu sirotinca a tradičná burza koláčov
 • Predaj kresťanskej literatúry a dekoračných drobností z kníhkupectva Kruh
 • Prezentácie a predaj keramiky „modranska“ – zisk z predaja bude použitý na obnovu sirotinca
 • Tlač originálnych linorytov modranských umelcov

Sobotňajší program pokračuje Nocou múzeí.

V nedeľu o 9:30 budú Slávnostné služby Božie v slovenskom evanjelickom kostole v Modre. 

 

MODRANSKÝ SIROTINEC JE NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA

Ústava SR ukladá každému povinnosť chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. Ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom a Slovensko je viazané aj medzinárodnými a európskymi dohovormi o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Sirotinec v Modre splnil kritéria, preto bol Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky podľa pamiatkového zákona vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku vo verejnom záujme.

Pamiatkový úrad v odôvodnení uviedol, že je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt:

Hodnoty urbanistickej: Sirotinec je neoddeliteľnou súčasťou urbanizmu mesta, stavba bola koncipovaná ako solitérna dominanta uprostred rozľahlého areálu obklopeného vidieckou prízemnou zástavbou, mimo centrálnej polohy mesta v priestore za hradbami.

Hodnoty architektonickej: Ako jedinečné dielo najvýznamnejšieho slovenského architekta D, Jurkoviča, napriek stavebným úpravám so zachovaným pôvodným architektonickým stvárnením, hmotovo-priestorovým, dispozičným, konštrukčným a materiálovým riešením.

Hodnoty historickej a spoločenskej: Ako doklad historického vývoja Modry, objekt súvisí s dejinami evanjelickej cirkvi, významnými osobnosťami evanjelických farárov, chovancov, zohráva osobitnú úlohu počas 2. sv. vojny, keď tu boli ukryté a zachránené židovské deti.

Hodnoty umelecko-remeselnej: Dokladajú ju zachované architektonické prvky a remeselné detaily (drevené zábradlie trojramenného hlavného schodiska, drevené dvojramenné schodisko do podkrovia, jednokrídlové drevené dvere v podkroví, kovová makovica s kovaným kohútom vo vrchole strechy nad vstupným rizalitom).

Voľne podľa Vyhlásenia Pamiatkového úradu SR číslo PUSR-2016/6233-3/34019/BRO

 

Deň sirotinca plagát menší 2016

DEŇ MODRANSKÉHO SIROTINCA, 21. MÁJA 2016 popoludní

21. mája 2016 dobrovoľníci z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra v partnerstve s Modranskou Besedou už po štvrtý raz ponúknu laickej i odbornej verejnosti možnosť návštevy vzácnej stavby architekta Dušana Jurkoviča, ktorá je bežne pre verejnosť uzatvorená.

PROGRAM:

21.5.2016 (sobota), program v budove a areáli sirotinca

14,00   Z kuchyne Sirotinca

15,00   Predstavenie bábkového divadielka pre deti

15,30   Vystúpenie detí z MŠ na Sládkovičovej ulici

16,00   Premietanie filmu Mareka Šulíka – Modranský sirotinec

Sprievodný a priebežný program:

Tvorivé dielne pre deti – tvorivé dielne a maľovanie na tvár (od 14,00 – 17,00 hod.)

Voľné prehliadky sirotinca (od 14,00 – 17,00 hod.)

Zbierka na obnovu sirotinca – burza koláčov

Domov použitých kníh – odložené knihy hľadajú čitateľa

Ľubomír Rapoš – výstava obrazov

Prezentácie a predaj keramiky „modranska“ – zisk z predaja keramiky bude použitý na obnovu sirotinca

Tlač originálnych linorytov

Na podujatí bude prezentácia novej publikácie o sirotinci.

22.5.2016 (nedeľa)

09,30    Slávnostné služby Božie v slovenskom evanjelickom kostole v Modre – zvesťou slova Božieho poslúži pán farár Mgr. Miroslav Jäger

Organizátori a partneri podujatia a obnovy sirotinca: Cirkevný zbor ECAV v Modre, Modranská Beseda, ĽUSK, OZ My ženy, Park hrania a oddychu, Bratislavský samosprávny kraj, SNM-Múzeum Ľudovíta Šťúra v Modre, Spolok architektov Slovenska, Nadácia VUB, Malokarpatská komunitná nadácia – REVIA, Kultúrne centrum Modra, Mesto Modra, Modranské zvesti, Rádio Modra, TV Pezinok

 

SIROTINEC BUDE OTVORENÝ V NEDEĽU 13. 9. 2015

Sirotinec je súčasťou Modranských Dní európskeho kultúrneho dedičstva s témou REČ PAMIATOK, príďte nás navštíviť v nedeľu 13. 9. 2015 16.00 – 19.00 Pootvorenie Modranského sirotinca odborná prednáška a tematický okruh mestom, vstup voľný

PROGRAM
○ Ján Zigo predstaví spoločnú iniciatívu Evanjelickej cirkvi a Modranskej besedy o obnovu Modranského sirotinca a snahu o jeho zápis medzi kultúrne pamiatky.

○ Prednáška Ladislavy Horňákovej: Výstavba kúpeľov Luhačovice – plány i realizované vízie architekta Dušana Jurkoviča. Pani Horňáková, kurátorka zbierky architektúry Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne, predstaví D. Jurkoviča ako hlavného architekta unikátneho kúpeľného a kultúrneho strediska v Luhačoviciach.

○ Architekt Ivan Jamnický nadviaže na prednášku okruhom v teréne, aby priamo v meste predstavil modranské stavby D. Jurkoviča. Okruh bude ukončený v priestoroch domu Hamrštíl.

Mesto Modra je v roku 2015 hostiteľom slávnsotného otvorenia DEKD (11. september 2015, Nemecky evanjelicky kostol Modra).

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú oslavou pamiatok. Program DEKD vám predstaví mesto, jeho architektúru, kultúrne pamiatky a osobnosti, ktoré v ňom pôsobili. Modra ožije sprievodnými aktivitami, ktoré vám priblížia naše spoločné kultúrne dedičstvo. Nahliadnite s nami do sveta pamiatok. Viac informácií a podrobný program na 11. – 13. september 2015 nájdete na www.modra.sk alebo na facebooku: https://www.facebook.com/events/632287063541551/

 

DEŇ MODRANSKÉHO SIROTINCA 2015 BUDE 16. MÁJA

Budova sirotinca bude pre verejnosť otvorená v tretí Deň modranského sirotinca, 16. mája 2015. V programe je film M. Šulíka Modranský sirotinec a uvedenie novej publikácie o sirotinci.

PROGRAM

16. máj 2015 (sobota), program v budove a areáli sirotinca

10,00      Detský folklórny súbor Magdalénka

11,00      TEATRO NELINE – O lúke, motýľovi a kvetinovej víle

12,00      Obed – z kuchyne sirotinca

13,30      Premietanie filmu Mareka Šulíka – Modranský sirotinec

14,30      Marek Roháček z OZ Návrat – „Dieťa neexistuje…“ Kto je zodpovedný za siroty?

15,30      Roman Dovala a deti (koncert pre deti) – Podľa Božej mapy

16,30      PEDAROPEJA (rocková kapela bratov farárov)

Sprievodný a priebežný program

Tvorivé dielne a čitáreň pre deti  – tvorivé dielne a čitáreň (12,00 – 15,00 hod.)

Voľné prehliadky sirotinca (10,00 – 18,00 hod.)

Zbierka na obnovu sirotinca – tradičná burza koláčov

Domov použitých kníh – odložené knihy hľadajú čitateľa

Ľubomír Rapoš – výstava obrazov

Prezentácie a predaj keramiky „modranska“ – zisk z predaja bude použitý na obnovu sirotinca

Tlač originálnych linorytov modranských umelcov

Na podujatí bude predstavená nová publikácia o sirotinci.

Sobotňajší program pokračuje Nocou múzeí v Múzeu slovenskej keramickej plastiky na Kukučínovej ulici pri bašte.

 17. máj 2015 (nedeľa)

09,30       Slávnostné služby Božie v slovenskom evanjelickom kostole v Modre  – zvesťou slova Božieho poslúži pani farárka Mgr. Anna Adamovičová

Organizátori a partneri

Cirkevný zbor ECAV v Modre, Modranská Beseda, ĽUSK, Park hrania a oddychu, Bratislavský samosprávny kraj,  SNM-Múzeum Ľudovíta Šťúra v Modre, Nadácia VÚB, Malokarpatská komunitná nadácia – REVIA, MsKS Modra, Mesto Modra, Modranské zvesti, Rádio Modra, TV Pezinok

ĎAKUJEME BRIGÁDNIKOM

Dvadsiati dobrovoľníci v sobotu 25. apríla upratovali priestory sirotinca po zime a po prerábke strechy. Ukladali veci na povale, poumývali dlážky, poupratovali okolie. Obúchali stenu nad schodiskom, ktorá im robila najväčšie starosti, pretože zatekala. Ukázalo sa, že oprava strechy nad ňou pomohla – budova pomaly schne a pleseň sa prestala šíriť. Dobrovoľníci doplnili a zrenovovali expozíciu, ktorá je trvalo inštalovaná v sirotinci. V sobotné predpoludnie brigádnici odrobili spoločne približne 80 hodín a pripravili budovu na návštevu verejnosti – Deň sirotinca 2015.

M  vyhlasenie percento z dane MB 2015_mensie rozlisenie

DARUJTE % Z VAŠICH DANÍ NA ZACHOVANIE KULTÚRY A TRADIČNÝCH HODNôT V MODRE! 

Potrebné údaje

Názov: MODRANSKÁ BESEDA; Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE; IČO: 30868190; Sídlo: MODRA, 900 01, ŠTÚROVA 61

Postup: prineste Potvrdenie o zaplatení dane členke Modranskej Besedy Agáte Petrakovičovej, kontakt: 0911292178, agata.petrakovicova@gmail.com. Všetko ostatné vybavíme.

Ďakujeme všetkým darcom! 

Máte možnosť získať podiel na dani firmy alebo podnikáte? Pomôžeme Vám s tlačivami!Ak ste v minulom roku pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľníci, môžete venovať až 3 % z dane. K tlačivám treba priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnú prácu robili. Ak ste pomáhali Modranskej Besede, už vyplnené tlačivo dostanete tiež od A. Petrakovičovej.Postup pre zamestnancov, ak si tlačivá vyplníte sami:

 1. Požiadajte zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane, urobte to čím skôr. Ak si daňové priznanie robíte sami, nájdete v ňom kolónky určené pre poukázanie % z dane.
 2. Vypočítajte si, alebo si nechajte vypočítať zamestnávateľom 2 alebo 3 % z vašej dane.
 3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, kde uvediete meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu % zaplatenej dane, údaje o OZ Modranská beseda a pošlite ho spolu s potvrdením do 30. apríla 2015 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom.
 2. Poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%) z dane z príjmov.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby Časť IV sú kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane z príjmov pre jedného prijímateľa, ak máte viac prijímateľov, v kolónke 4 uveďte, koľko ich je a vložte papier s ich údajmi v rovnakej štruktúre.

Doplňujúce informácie

 • minimálna suma pre % z dane je 3 €, pre právnické osoby 8 € pre každého prijímateľa
 • nesmiete mať nedoplatok na dani
 • pre ROK uvádzajte 2014
 • číslo účtu nepotrebujete, pretože peniaze na účty posielajú daňové úrady, ktoré naše číslo účtu majú a po kontrole údajov musia previesť platbu do 90 dní
 • IČO prijímateľa vypisujte zľava
 • tlačivá sa podávajú na daňový úrad podľa bydliska

2 % sú vaše peniaze. Použite ich na zachovanie hodnôt Modry.

Spolok dobrovoľníkov Modranská Beseda pôsobí v Modre od roku 2001, od roku 2006 aj formálne ako občianske združenie. Jeho členmi sú ľudia z oblasti kultúry, ochrany pamiatok, ekológie, ekonómie a techniky. Hlavným cieľom OZ Modranská Beseda je kultúrno-spoločenská aktivizácia Modry a jej častí. Hlavné činnosti Modranskej Besedy sú etnologický a kulturologický výskum, publikačná činnosť, osvetová činnosť, organizácia odborných seminárov, tradičných remeselných jarmokov, kultúrnych festivalov, tradičné bábkové divadlo. V partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Modra obnovujú prvý slovenský sirotinec, dielo architekta Dušana Jurkoviča. Organizujú Rozprávkovú Modru, Deň Sirotinca a Slávnosť hliny.

FILM O SIROTINCI 

Vďaka podpore BSK vniká v týchto dňoch dokument o modranskom sirotinci. Réžie sa ujal M. Šulík, natáčali sme aj počas Dňa sirotinca. O prvom slávnostnom premietaní sa čoskoro dozviete z nášho webu a www.facebook.com/SirotinecModra.

ĎAKUJEME!

Výnos z koláčového charitatívneho stánku na tohtoročnej Slávnosti Hliny – Keramickej Modry (5. – 6. 9. 2014) 1168 eur bude použitý na obnovu budovy modranského sirotinca.Podrobné informácie o podujatí nájdete na www.modranska-beseda.sk alebo na fb https://www.facebook.com/events/525087674287576/ .

V Deň sirotinca (31.5.2014) sme v charitatívnom stánku s koláčmi, za litografie, kávu, keramiku a knihy z Modranskej Besedy získali 890 eur, ktoré použijeme na opravu budovy.

SIROTINEC BUDE OTVORENÝ V NEDEĽU 15. JÚNA

V nedeľu popoludní medzi 15:00 a 18:00 hod. budú dvere sirotinca opäť otvorené návštevníkom. Príďte si pozrieť výstavu diel maliara majstra Rapoša, výstavu o histórii sirotinca a výstavu litografií sirotinca žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Modre.

ĎAKUJEME

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis prispeje 1000 eur na opravu vežičky sirotinca. Ďakujeme všetkým darcom! SLSP zdvojnásobí výťažok zbierky v zamestnaneckom grantovom programe Euro k euru.

ZBIERKA VECÍ DO SIROTINCA

Darujte spomienky na obdobie modranského sirotinca: predmety, ktoré sa vtedy používali, fotky a príbehy, my ich ošetríme a vystavíme v sirotinci. Vaše príbehy a fotky spracujeme, aby sa zachovali pre ďalšie generácie. Vaše spomienky na toto obdobie môžete priniesť do sirotinca počas Dňa sirotinca, 31. mája 2014.

Hľadáme najmä: vybavenie kuchyne zo začiatku 20. storočia: cedníky, smaltované hrnce, poháre, nádoby na potraviny, dózy, mlynčeky, lavóre, taniere…; nábytkové kusy zo začiatku storočia: detské postieľky, stolíky, stoličky, poličky, knižnice, obrázky, pohľadnice, vodové lavičky…; odevy zo začiatku 20. storočia: detské šaty, odevy pre dospelých, zásterky, pančušky, topánky…; knižky zo začiatku 20. storočia: detské knižky…; hračky zo začiatku 20. storočia: bábiky, húpacie koníky, vláčiky, autíčka…

ĎAKUJEME BRIGÁDNIKOM 

Ďakujeme všetkým brigádnikom a priaznivcom našej snahy a práce, ktorí nám pripravili občerstvenie. V sobotu 24. mája sme v areáli a budove sirotinca upratali a pripravili priestory na Deň sirotinca.

DEŇ MODRANSKÉHO SIROTINCA BUDE 31. MÁJA POPOLUDNÍ

DS_2014_A2_Layout 131. mája 2014 dobrovoľníci z OZ Modranskej Besedy v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Modra už po druhý raz ponúknu laickej i odbornej verejnosti informácie o projekte obnovy sirotinca formou návštevy vzácnej stavby, ktorá je bežne pre verejnosť uzatvorená.

PROGRAM V BUDOVE A AREÁLI SIROTINCA

12,00 Obed – z kuchyne Sirotinca

13,00 Odborné prednášky k histórii Sirotinca a k osobnosti Dušana Jurkoviča

15,00 Otvorenie výstavy a uvedenie knihy majstra Rapoša

16,00 Divadielko Šikulko: bábkové divadlo „Andel Cirifandel“

17,00 Detský folklórny súbor Magdalénka

18,30 TUREGINA CASA – jazz koncert

SPRIEVODNÝ PROGRAM

Prehliadky sirotinca (od 12,30 – 19,00 hod.)

Knihárstvo a čitáreň Nadácie Orange (tvorivé dielne PHO a MC Modráčik, 16,00 – 18 hod.)

Stretnutie pamätníkov éry sirotinca – moderuje evanjelická farárka Mgr. Eva Oslíková (16,30 – 18,00 hod.)

Zbierka predmetov z obdobia modranských sirotincov z rokov 1900 – 1950 (12,30 – 19,00 hod.)

Zbierka na obnovu sirotinca a burza koláčov

Domov použitých kníh – odložené knihy hľadajú svojich čitateľov

Prezentácie a predaj keramiky „modranska“ – zisk z predaja bude použitý na obnovu sirotinca

PROGRAM ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

13,00 Dušan Jurkovič – život a dielo ako odkaz: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

13,50 Pamiatkar Dušan Jurkovič: Mgr. Martina Orosová

14,20 Téma Modranského sirotinca na stránkach časopisu Stráž na Sione: Mgr. Eva Bachletová, PhD.

 nedeľa 1. jún 2014

09,30 Slávnostné služby Božie v slovenskom evanjelickom kostole v Modre – kazateľ Mgr. František Korečko, študentský farár, Biblická škola Martin

Organizátori a partneri podujatia a obnovy sirotinca: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra, OZ Modranská Beseda, dobrovoľníci z Parku hrania a oddychu, MC Modráčik, Skautský zbor Fénix Modra, Spolok architektov Slovenska, SNM-Múzeum Ľudovíta Šťúra v Modre, Nadácia VÚB, Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis, Nadácia Orange, Malokarpatská komunitná nadácia REVIA, Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Modra, Mestské kultúrne stredisko Modra, Modranské Zvesti, Rádio Modra, TV Pezinok.

KNIHÁRSTVO A ČITÁREŇ NADÁCIE ORANGE

Vďaka Grantovému programu pre optimistov 2014 budú v Deň sirotinca tvorivé dielne venované knihám spríjemnené hlasným čítaním. Deti i dospelí sa naučia, ako sa vyrábajú knihy, vytvárať záložky do kníh, obaly na knihy a dozvedia sa viac o kaligrafii. Sprevádzať ich bude hlasné čítanie na pokračovanie z kníh z Domova použitých kníh. Tvorivé dielne tak ako aj v minulom roku pripravia dobrovoľníci z Parku hrania a oddychu.

PREBIEHA ZAMERANIE BUDOVY A PRIPRAVUJEME REKONŠTRUKCIU VEŽIČKY

Komisia zložená z členov OZ Modranská Beseda a Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra na základe zverejnenej výzvy vybrala pre zameranie objektu Evanjelického sirotinca v Modre z ôsmich uchádzačov, neskôr z dvoch postupujúcich do užšieho výberu, víťaza Ing. Mariána Šafráneka. V súčasnosti v sirotinci prebieha zameranie budovy, fyzickú obnovu budovy začne oprava vežičky v lete tohto roka, pretože tá je miestom, ktorým zateká do priestorov hlavného schodiska. Na obnovu budovy OZ Modranská Beseda aktívne získavala podiel na dani z príjmu (tzv. percento z dane) a úspešne prešla prvým kolom Zamestnaneckého grantového programu Euro k euru 2014, ktoré dáva možnosť vybraným organizáciám tretieho sektora zdvojnásobiť príspevky darcov na vopred stanovený účel.

KU KAŽDÉMU EURU NA SIROTINEC SLSP PRIDÁ DVE

 SLSP Zamestnanecký grantový program Euro k euru 2014 zdvojnásobí dary, ktoré venujete do 31. mája 2014 na rekonštrukciu vežičky na sirotinci.

Číslo účtu: 2622061536/1100, do správy pre prijímateľa uveďte text: Nový príbeh sirotinca

Vyzbieranú sumu podporí Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis dvojnásobkom až do výšky 1000 eur. Za podporu projektu ďakujeme Richardovi Košeckému.

V súčasnosti v sirotinci prebieha zameranie budovy, fyzickú obnovu budovy začne oprava vežičky v lete tohto roka, pretože tá je miestom, ktorým zateká do priestorov hlavného schodiska. Do sirotinca sa opäť môžete prísť pozrieť popoludní v sobotu 31. mája 2014. Od poludnia budú pripravené dobroty zo sirotinca, tvorivé dielne pre deti, kultúrny program, výstavy, vernisáž a odborný program. 

 Upozornenie – tlačivá k darovaniu podielu na dani (percento z dane, zamestnanci) treba doručiť daňovému úradu do konca apríla. Radi vám pomôžeme s vyplnením aj odoslaním.

 Ďakujeme všetkým darcom a priaznivcom!

 

DARUJTE  % Z DANE

NA ZACHOVANIE KULTÚRY A TRADIČNÝCH HODNôT V MODRE!

Postup: prineste Potvrdenie o zaplatení dane členke Modranskej Besedy Agáte Petrakovičovej, kontakt: 0911292178, agata.petrakovicova@gmail.com. Všetko ostatné vybavíme.

Presný postup a tlačivá nájdete tu:   POSTUP PRI DAROVANI PERCENTA Z DANE MB_pdf_2014;  POTVRDENIE O ZAPLATENI DANE Z PRIJMOV_MB_pdf

 VYHLÁSENIE % z dane pre Modranskú Besedu _2014; POTVRDENIE O DOBROVOLNICTVE PRI DAROVANI PERCENTA Z DANE MB VSEOB_pdf_2014

(predvyplnené TLAČIVO získate kliknutím na obrázok tlačiva tu):

vyhlasenie_percentoz dane_MB_2014_vyssie rozlisenie

 

Potrebné údaje

Názov: MODRANSKÁ BESEDA

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo: MODRA, 900 01, ŠTÚROVA 61IČO: 30868190

Ak ste v minulom roku pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľníci, môžete venovať až 3 % z dane.

 

Rozhodujte o svojich peniazoch, nenechajte ich štátu!

Máte možnosť získať podiel na dani firmy alebo podnikáte? Pomôžeme Vám s tlačivami!

Váš dar použijeme na realizáciu tradičných činností Modranskej Besedy – etnologický a kulturologický výskum, publikačnú činnosť, osvetu, organizácia odborných seminárov, tradičných remeselných jarmokov, kultúrnych festivalov, tradičné bábkové divadlo a v neposlednom rade na obnovu prvého slovenského sirotinca, významné dielo architekta Dušana Jurkoviča v Modre.

 Ďakujeme všetkým darcom!

 

DEŇ MODRANSKÉHO SIROTINCA BUDE 31. MÁJA

Modranský sirotinec otvorí brány návštevníkom popoludní v sobotu 31. mája 2014. Pripravujeme pre vás dobroty zo sirotinca, detské všelico, kultúrny program, výstavy, vernisáž a odborný program, od 12 hod. v priestoroch sirotinca.  V nedeľu 1.6. Služby božie.

 

VYHODNOTENIE VÝZVY NA ZAMERANIE OBJEKTU A AREÁLU SIROTINCA

Komisia zložená z členov OZ Modranská Beseda a Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra na základe zverejnenej výzvy vybrala pre zameranie objektu Evanjelického sirotinca v Modre z ôsmich uchádzačov, neskôr z dvoch postupujúcich do užšieho výberu, víťaza Ing. Mariána Šafráneka. Všetkým uchádzačom ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu s víťazom.

 

ĎAKUJEME

Ďakujeme darcom, ktorí na obnovu sirotinca prispeli prostredníctvom Zbierky Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra:  Lánska Viera, Ružek Ivan, Krajčovičová Olga, Olga Velebírová, Ingeborg, Milan Čech, Daner Miroslav, Eva Oslíková, Dérerová Emília, Vršková Katka, Vršek Ján, Michal Fleischhacker, Fialová Naďa, Zora Kadubcová, Pavol Kren, Marta Gavorníková, Ivan a Mária Huseková, CZ filiálka Vinosady, Dušan Kuchta, Lýdia a Renáta Fričové, Mária Vršková, Mária Ružeková, rodina Šimonovičová, rodina Galášová, Petrech Miroslav, Neuszerová Mária,  Čepec Samuel, Lazarová Viera, CZ Modra, Miloš Príbula, Ofera SB, Škultéty Ján, Šimonovič Pavol s rodinou, Dušan Tóth, Medlenová Jana, Chalabalová Ludmila, Brázdovičová Anna, Bučuričová Viera, Ľ.Dobrovodská, Ján  Fleischhacker, Olga Čistá, Štefan Heinz, Galáš Michal, rodina Petrakovičová, rodina Štruková, konc. Zbor slovenských učiteľov, rodina Miháliková, Bohuslav  Fraňo, Viera Jančovičová. 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA ZAMERANIE OBJEKTU A AREÁLU SIROTINCA

Modranská Beseda a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra zverejňujú Výzvu na predloženie cenovej ponuky na zameranie objektu Evanjelického sirotinca v Modre a vypracovanie dokumentácie zamerania a Zameranie areálu sirotinca a vypracovanie polohopisného a výškopisného plánu s informatívnym zákresom priebehu podzemných inžinierskych sieti. Ponuku predložte v lehote do 17.02.2014 (pondelok) do 16.00 hod. v elektronickej forme na e-mailovú adresu: info@modranska-beseda.sk. Kontaktné osoby: Juraj Petrakovič, 0911 209 287 a Ján Zigo, 0915 772 549.

Cele znenie výzvy nájdete tu: 2_SIROTINEC_zameranie_zadanie-DEF

 

SPOMIENKA NA J. DÉRERA 

26. december 2013 o 15:00 hod v budove sirotinca

Stretneme sa opäť v sirotinci pri pásme slova a hudby, spomienke na Júliusa Dérera pri 50 výročí smrti modranského evanjelického farára, ktorý pomáhal pri záchrane židovských detí počas 2. svetovej vojny.

 

Ďakujeme za vašu podporu a zo srdca vám prajeme pokojné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný rok 2014.

Foto: Vianoce v sirotinci v roku 1936

vianoce v sirotinci

 

VÝSLEDKY ZBIERKY KU GRANTU 10 X 10 000 EUR OD NADÁCIE VÚB

ĎAKUJEME!

Vďaka vašej priazni sa Novému príbehu pre sirotinec podarilo získať najviac prostriedkov od verejnosti zo všetkých projektov grantu Nadácie VÚB pri príležitosti jej 10. narodenín a Nadácia VÚB nám k nim pridá 10 000 eur.

Na obnovu modranského sirotinca sme k 31.10.2013 získali 22 263,20 vrátane príspevku Nadácie VÚB.

Názov organizácie: Modranská beseda
Projekt: Modranský sirotinec architekta Dušana Jurkoviča
Dary od verejnosti: 12 263,20
Príspevok Nadácie VÚB: 10 000
Spolu získali: 22 263,20
Poz: vzhľadom k tomu, že prevod darov venovaných cez kreditné karty trvá viac dní, konečné výsledky budú známe do 7.11.2013.

http://dakujeme.sme.sk/vyzvy/100-000-eur-od-nadacie-vub/


<!–[endif]–>

SIROTINEC BUDE CEZ SVIATKY OTVORENÝ PRE VEREJNOSŤ

Počas Sviatku Všetkých svätých v piatok  1. novembra 2013 a v soboru 2. novembra 2013 medzi 14 a 16 hod. sirotinec opäť otvorí svoje brány vďaka Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku MODRA a Modranskej Besede. V piatok návštevníkov privíta pani farárka Eva Oslíková.

Tešíme sa na stretnutie!

Foto: Roman Zatlukal

ĎAKUJEME

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli pozrieť do modranského sirotinca za podporu, príbehy, spoluprácu, úžasnú hudbu, prezentácie na seminári, proste za všetko. Sirotinec opäť ožíva aj vďaka vám. Zakrátko zverejníme informácie o zbierke, pridáme aj pár fotografií.

Deň modranského sirotinca je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Organizátori a partneri podujatia: Modranská Beseda, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra, SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, MSKS Modra, Mesto Modra, Nadácia VÚB

Kontak: info@modranska-beseda.sk

Pozvánka v PDF

CHARITATÍVNY STÁNOK NA SLÁVNOSTI HLINY – KERAMICKEJ MODRE 2013 PRINIESOL 1894,- EUR.

Na piatom ročníku podujatia, ktoré organizuje OZ Modranská Beseda bol stánok s informáciami o projekte Nový príbeh pre sirotinec. Darcov domenili dobrovoľníci domácimi koláčmi. Zbierku obohatil výťažok z razenia pamätnej mince, pečenia chačapuri, z predaja kníh a spomienkových predmetov Modranskej Besedy. Vedľa stánku bola výstava fotografií z predchádzajúcich ročníkov, dary za fotografie vystavovateľka pani Sviteková venovala sirotincu.

Ďakujeme všetkým, ktorí darovali koláče do stánku:

Viedenské pekárne Modra (Fine Bakery, s.r.o.); rodina Ondrová; p. Stoláriková; Členky Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra; Z. Brunovská; I. Lennerová; rodina Lančová; S + P Bittner; H. Badikosčová; L. Liberčanová; N. Konigová; V. Bartošová; A. Horvátová; Biolka s.r.o.; B. Jánošík; p. Dresler; Dzurekovci; K. Bibzová; Kulka; Ľ. Zigová; E. Lennerová; S. Baláž; Jánošíkovci; M. Malinová; p. Šafránková; p. Vrkočová; G. Krištofíková; E. Zigová; A. Stará; Fuňovci; V. Jančovičová; p. Šustáková; O. Petrakovičová; B. Hornáčková; S. Križanová

V prípade, že sme sa pomýlili v mene, alebo sme niektorého z darcov neuviedli, ospravedlňujeme sa, snažili sme sa v ruchu podujatia zapísať čitateľne a zrozumiteľne všetkých. Radi privítame opravu a doplnenie na  info@modranska-beseda.sk. Ďakujeme za pochopenie.

 

ZBIERKA NA OBNOVU SIROTINCA V MODRE

Prvý slovenský sirotinec, evanjelický sirotinec v Modre, dielo architekta Jurkoviča, obnovujú dobrovoľníci z OZ Modranskej Besedy v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku MODRA. Zároveň sa budú uchádzať o zaradenie budovy medzi národné kultúrne pamiatky. Na obnovu je zorganizovaná zbierka s podporou Nadácie VÚB. Ku koncu augusta získali dobrovoľníci od darcov 2258,- eur. Charitatívny stánok na Slávnosti Hliny – Keramickej Modre 2013 priniesol  1894,- eur. Nadácia VÚB túto sumu zdvojnásobí. Zbierka pokračuje do konca októbra.

POMôŽTE!

1. choďte na stránku www.dakujeme.sme.sk

2. kliknite na ikonu vpravo s názvom: 100 000 eur od Nadácie VÚB

3. medzi príbehmi nájdite a otvorte: Modranská Beseda: Nový príbeh pre sirotinec

4. kliknite na: Chcem darovať

5. vyplňte formulár a kliknite na: Darovať

Použiť môžete aj priamy link k príbehu:

http://dakujeme.sme.sk/vyzva/714/modranska-beseda-novy-pribeh-pre-sirotinec

Ďakujeme!

 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

22. júla 2013 podpísali Cirkevný zbor ECAV na Slovensku MODRA a Občianske združenie Modranská Beseda podpísali memorandum o spolupráci na obnove sirotinca.

PARTNERI  
Modranská beseda
Cirkevný zbor ECAV
Nadácia VUB
SNM Ludovit Stur SK