ĎAKUJEME

Ďakujeme darcom, ktorí na obnovu sirotinca prispeli prostredníctvom Zbierky Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra:  Lánska Viera, Ružek Ivan, Krajčovičová Olga, Olga Velebírová, Ingeborg, Milan Čech, Daner Miroslav, Eva Oslíková, Dérerová Emília, Vršková Katka, Vršek Ján, Michal Fleischhacker, Fialová Naďa, Zora Kadubcová, Pavol Kren, Marta Gavorníková, Ivan a Mária Huseková, CZ filiálka Vinosady, Dušan Kuchta, Lýdia a Renáta Fričové, Mária Vršková, Mária Ružeková, rodina Šimonovičová, rodina Galášová, Petrech Miroslav, Neuszerová Mária,  Čepec Samuel, Lazarová Viera, CZ Modra, Miloš Príbula, Ofera SB, Škultéty Ján, Šimonovič Pavol s rodinou, Dušan Tóth, Medlenová Jana, Chalabalová Ludmila, Brázdovičová Anna, Bučuričová Viera, Ľ.Dobrovodská, Ján  Fleischhacker, Olga Čistá, Štefan Heinz, Galáš Michal, rodina Petrakovičová, rodina Štruková, konc. Zbor slovenských učiteľov, rodina Miháliková, Bohuslav  Fraňo, Viera Jančovičová. 

Pridaj komentár