DEŇ MODRANSKÉHO SIROTINCA 2015 BUDE 16. MÁJA

Budova sirotinca bude pre verejnosť otvorená v tretí Deň modranského sirotinca, 16. mája 2015. V programe je film M. Šulíka Modranský sirotinec a uvedenie novej publikácie o sirotinci.

PROGRAM

16. máj 2015 (sobota), program v budove a areáli sirotinca

10,00      Detský folklórny súbor Magdalénka 

11,00      TEATRO NELINE – O lúke, motýľovi a kvetinovej víle

12,00      Obed – z kuchyne sirotinca

13,30      Premietanie filmu Mareka Šulíka – Modranský sirotinec

14,30      Marek Roháček z OZ Návrat – „Dieťa neexistuje…“ Kto je zodpovedný za siroty?

15,30      Roman Dovala a deti (koncert pre deti) – Podľa Božej mapy 

16,30      PEDAROPEJA (rocková kapela bratov farárov)

Sprievodný a priebežný program

Tvorivé dielne a čitáreň pre deti  – tvorivé dielne a čitáreň (12,00 – 15,00 hod.)

Voľné prehliadky sirotinca (10,00 – 18,00 hod.)

Zbierka na obnovu sirotinca – tradičná burza koláčov

Domov použitých kníh – odložené knihy hľadajú čitateľa

Ľubomír Rapoš – výstava obrazov

Prezentácie a predaj keramiky „modranska“ – zisk z predaja bude použitý na obnovu sirotinca

Tlač originálnych linorytov modranských umelcov

Na podujatí bude predstavená nová publikácia o sirotinci.

Sobotňajší program pokračuje Nocou múzeí v Múzeu slovenskej keramickej plastiky na Kukučínovej ulici pri bašte.

 17. máj 2015 (nedeľa)

09,30       Slávnostné služby Božie v slovenskom evanjelickom kostole v Modre  – zvesťou slova Božieho poslúži pani farárka Mgr. Anna Adamovičová

Organizátori a partneri

Cirkevný zbor ECAV v Modre, Modranská Beseda, ĽUSK, Park hrania a oddychu, Bratislavský samosprávny kraj,  SNM-Múzeum Ľudovíta Šťúra v Modre, Nadácia VÚB, Malokarpatská komunitná nadácia – REVIA, MsKS Modra, Mesto Modra, Modranské zvesti, Rádio Modra, TV Pezinok

ĎAKUJEME BRIGÁDNIKOM

Dvadsiati dobrovoľníci v sobotu 25. apríla upratovali priestory sirotinca po zime a po prerábke strechy. Ukladali veci na povale, poumývali dlážky, poupratovali okolie. Obúchali stenu nad schodiskom, ktorá im robila najväčšie starosti, pretože zatekala. Ukázalo sa, že oprava strechy nad ňou pomohla – budova pomaly schne a pleseň sa prestala šíriť. Dobrovoľníci doplnili a zrenovovali expozíciu, ktorá je trvalo inštalovaná v sirotinci. V sobotné predpoludnie brigádnici odrobili spoločne približne 80 hodín a pripravili budovu na návštevu verejnosti – Deň sirotinca 2015.

Pridaj komentár