DEŇ MODRANSKÉHO SIROTINCA BUDE 31. MÁJA POPOLUDNÍ

PROGRAM V BUDOVE A AREÁLI SIROTINCA

31. mája 2014 dobrovoľníci z OZ Modranskej Besedy v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Modra už po druhý raz ponúknu laickej i odbornej verejnosti informácie o projekte obnovy sirotinca formou návštevy vzácnej stavby, ktorá je bežne pre verejnosť uzatvorená.

12,00 Obed – z kuchyne Sirotinca

13,00 Odborné prednášky k histórii Sirotinca a k osobnosti Dušana Jurkoviča

15,00 Otvorenie výstavy a uvedenie knihy majstra Rapoša

16,00 Divadielko Šikulko: bábkové divadlo „Andel Cirifandel“

17,00 Detský folklórny súbor Magdalénka

18,30 TUREGINA CASA – jazz koncert

SPRIEVODNÝ PROGRAM

Prehliadky sirotinca (od 12,30 – 19,00 hod.)

Knihárstvo a čitáreň Nadácie Orange (tvorivé dielne PHO a MC Modráčik, 16,00 – 18 hod.)

Stretnutie pamätníkov éry sirotinca – moderuje evanjelická farárka Mgr. Eva Oslíková (16,30 – 18,00 hod.)

Zbierka predmetov z obdobia modranských sirotincov z rokov 1900 – 1950 (12,30 – 19,00 hod.)

Zbierka na obnovu sirotinca a burza koláčov

Domov použitých kníh – odložené knihy hľadajú svojich čitateľov

Prezentácie a predaj keramiky „modranska“ – zisk z predaja bude použitý na obnovu sirotinca

PROGRAM ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

13,00 Dušan Jurkovič – život a dielo ako odkaz: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

13,50 Pamiatkar Dušan Jurkovič: Mgr. Martina Orosová

14,20 Téma Modranského sirotinca na stránkach časopisu Stráž na Sione: Mgr. Eva Bachletová, PhD.

 nedeľa 1. jún 2014

09,30 Slávnostné služby Božie v slovenskom evanjelickom kostole v Modre – kazateľ Mgr. František Korečko, študentský farár, Biblická škola Martin

Organizátori a partneri podujatia a obnovy sirotinca: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra, OZ Modranská Beseda, dobrovoľníci z Parku hrania a oddychu, MC Modráčik, Skautský zbor Fénix Modra, Spolok architektov Slovenska, SNM-Múzeum Ľudovíta Šťúra v Modre, Nadácia VÚB, Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis, Nadácia Orange, Malokarpatská komunitná nadácia REVIA, Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Modra, Mestské kultúrne stredisko Modra, Modranské Zvesti, Rádio Modra, TV Pezinok.

KNIHÁRSTVO A ČITÁREŇ NADÁCIE ORANGE

Vďaka Grantovému programu pre optimistov 2014 budú v Deň sirotinca tvorivé dielne venované knihám spríjemnené hlasným čítaním. Deti i dospelí sa naučia, ako sa vyrábajú knihy, vytvárať záložky do kníh, obaly na knihy a dozvedia sa viac o kaligrafii. Sprevádzať ich bude hlasné čítanie na pokračovanie z kníh z Domova použitých kníh. Tvorivé dielne tak ako aj v minulom roku pripravia dobrovoľníci z Parku hrania a oddychu.

PREBIEHA ZAMERANIE BUDOVY A PRIPRAVUJEME REKONŠTRUKCIU VEŽIČKY

Komisia zložená z členov OZ Modranská Beseda a Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra na základe zverejnenej výzvy vybrala pre zameranie objektu Evanjelického sirotinca v Modre z ôsmich uchádzačov, neskôr z dvoch postupujúcich do užšieho výberu, víťaza Ing. Mariána Šafráneka. V súčasnosti v sirotinci prebieha zameranie budovy, fyzickú obnovu budovy začne oprava vežičky v lete tohto roka, pretože tá je miestom, ktorým zateká do priestorov hlavného schodiska. Na obnovu budovy OZ Modranská Beseda aktívne získavala podiel na dani z príjmu (tzv. percento z dane) a úspešne prešla prvým kolom Zamestnaneckého grantového programu Euro k euru 2014, ktoré dáva možnosť vybraným organizáciám tretieho sektora zdvojnásobiť príspevky darcov na vopred stanovený účel.

KU KAŽDÉMU EURU NA SIROTINEC SLSP PRIDÁ DVE

 SLSP Zamestnanecký grantový program Euro k euru 2014 zdvojnásobí dary, ktoré venujete do 31. mája 2014 na rekonštrukciu vežičky na sirotinci.

Číslo účtu: 2622061536/1100, do správy pre prijímateľa uveďte text: Nový príbeh sirotinca

Vyzbieranú sumu podporí Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis dvojnásobkom až do výšky 1000 eur. Za podporu projektu ďakujeme Richardovi Košeckému.

V súčasnosti v sirotinci prebieha zameranie budovy, fyzickú obnovu budovy začne oprava vežičky v lete tohto roka, pretože tá je miestom, ktorým zateká do priestorov hlavného schodiska. Do sirotinca sa opäť môžete prísť pozrieť popoludní v sobotu 31. mája 2014. Od poludnia budú pripravené dobroty zo sirotinca, tvorivé dielne pre deti, kultúrny program, výstavy, vernisáž a odborný program. 

 Upozornenie – tlačivá k darovaniu podielu na dani (percento z dane, zamestnanci) treba doručiť daňovému úradu do konca apríla. Radi vám pomôžeme s vyplnením aj odoslaním.

 Ďakujeme všetkým darcom a priaznivcom!

Pridaj komentár