VYHODNOTENIE VÝZVY NA ZAMERANIE OBJEKTU A AREÁLU SIROTINCA

Komisia zložená z členov OZ Modranská Beseda a Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra na základe zverejnenej výzvy vybrala pre zameranie objektu Evanjelického sirotinca v Modre z ôsmich uchádzačov, neskôr z dvoch postupujúcich do užšieho výberu, víťaza Ing. Mariána Šafráneka. Všetkým uchádzačom ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu s víťazom.

Pridaj komentár