VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA ZAMERANIE OBJEKTU A AREÁLU SIROTINCA

Modranská Beseda a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra zverejňujú Výzvu na predloženie cenovej ponuky na zameranie objektu Evanjelického sirotinca v Modre a vypracovanie dokumentácie zamerania a Zameranie areálu sirotinca a vypracovanie polohopisného a výškopisného plánu s informatívnym zákresom priebehu podzemných inžinierskych sieti. Ponuku predložte v lehote do 17.02.2014 (pondelok) do 16.00 hod. v elektronickej forme na e-mailovú adresu: info@modranska-beseda.sk. Kontaktné osoby: Juraj Petrakovič, 0911 209 287 a Ján Zigo, 0915 772 549. 

Cele znenie výzvy nájdete tu: 2_SIROTINEC_zameranie_zadanie-DEF

Pridaj komentár