SIROTINEC BUDE OTVORENÝ V NEDEĽU 15. JÚNA

V nedeľu popoludní medzi 15:00 a 18:00 hod. budú dvere sirotinca opäť otvorené návštevníkom. Príďte si pozrieť výstavu diel maliara majstra Rapoša, výstavu o histórii sirotinca a výstavu litografií sirotinca žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Modre.

ĎAKUJEME

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis prispeje 1000 eur na opravu vežičky sirotinca. Ďakujeme všetkým darcom! SLSP zdvojnásobí výťažok zbierky v zamestnaneckom grantovom programe Euro k euru.

ZBIERKA VECÍ DO SIROTINCA

Darujte spomienky na obdobie modranského sirotinca: predmety, ktoré sa vtedy používali, fotky a príbehy, my ich ošetríme a vystavíme v sirotinci. Vaše príbehy a fotky spracujeme, aby sa zachovali pre ďalšie generácie. Vaše spomienky na toto obdobie môžete priniesť do sirotinca počas Dňa sirotinca, 31. mája 2014.

Hľadáme najmä: vybavenie kuchyne zo začiatku 20. storočia: cedníky, smaltované hrnce, poháre, nádoby na potraviny, dózy, mlynčeky, lavóre, taniere…; nábytkové kusy zo začiatku storočia: detské postieľky, stolíky, stoličky, poličky, knižnice, obrázky, pohľadnice, vodové lavičky…; odevy zo začiatku 20. storočia: detské šaty, odevy pre dospelých, zásterky, pančušky, topánky…; knižky zo začiatku 20. storočia: detské knižky…; hračky zo začiatku 20. storočia: bábiky, húpacie koníky, vláčiky, autíčka…

ĎAKUJEME BRIGÁDNIKOM

Ďakujeme všetkým brigádnikom a priaznivcom našej snahy a práce, ktorí nám pripravili občerstvenie. V sobotu 24. mája sme v areáli a budove sirotinca upratali a pripravili priestory na Deň sirotinca.

DEŇ MODRANSKÉHO SIROTINCA BUDE 31. MÁJA POPOLUDNÍ

PROGRAM V BUDOVE A AREÁLI SIROTINCA

31. mája 2014 dobrovoľníci z OZ Modranskej Besedy v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Modra už po druhý raz ponúknu laickej i odbornej verejnosti informácie o projekte obnovy sirotinca formou návštevy vzácnej stavby, ktorá je bežne pre verejnosť uzatvorená.

12,00 Obed – z kuchyne Sirotinca

13,00 Odborné prednášky k histórii Sirotinca a k osobnosti Dušana Jurkoviča

15,00 Otvorenie výstavy a uvedenie knihy majstra Rapoša

16,00 Divadielko Šikulko: bábkové divadlo „Andel Cirifandel“

17,00 Detský folklórny súbor Magdalénka

18,30 TUREGINA CASA – jazz koncert

SPRIEVODNÝ PROGRAM

Prehliadky sirotinca (od 12,30 – 19,00 hod.)

Knihárstvo a čitáreň Nadácie Orange (tvorivé dielne PHO a MC Modráčik, 16,00 – 18 hod.)

Stretnutie pamätníkov éry sirotinca – moderuje evanjelická farárka Mgr. Eva Oslíková (16,30 – 18,00 hod.)

Zbierka predmetov z obdobia modranských sirotincov z rokov 1900 – 1950 (12,30 – 19,00 hod.)

Zbierka na obnovu sirotinca a burza koláčov

Domov použitých kníh – odložené knihy hľadajú svojich čitateľov

Prezentácie a predaj keramiky „modranska“ – zisk z predaja bude použitý na obnovu sirotinca

PROGRAM ODBORNÝCH PREDNÁŠOK

13,00 Dušan Jurkovič – život a dielo ako odkaz: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

13,50 Pamiatkar Dušan Jurkovič: Mgr. Martina Orosová

14,20 Téma Modranského sirotinca na stránkach časopisu Stráž na Sione: Mgr. Eva Bachletová, PhD.

 nedeľa 1. jún 2014

09,30 Slávnostné služby Božie v slovenskom evanjelickom kostole v Modre – kazateľ Mgr. František Korečko, študentský farár, Biblická škola Martin

Organizátori a partneri podujatia a obnovy sirotinca: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra, OZ Modranská Beseda, dobrovoľníci z Parku hrania a oddychu, MC Modráčik, Skautský zbor Fénix Modra, Spolok architektov Slovenska, SNM-Múzeum Ľudovíta Šťúra v Modre, Nadácia VÚB, Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis, Nadácia Orange, Malokarpatská komunitná nadácia REVIA, Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Modra, Mestské kultúrne stredisko Modra, Modranské Zvesti, Rádio Modra, TV Pezinok.

KNIHÁRSTVO A ČITÁREŇ NADÁCIE ORANGE

Vďaka Grantovému programu pre optimistov 2014 budú v Deň sirotinca tvorivé dielne venované knihám spríjemnené hlasným čítaním. Deti i dospelí sa naučia, ako sa vyrábajú knihy, vytvárať záložky do kníh, obaly na knihy a dozvedia sa viac o kaligrafii. Sprevádzať ich bude hlasné čítanie na pokračovanie z kníh z Domova použitých kníh. Tvorivé dielne tak ako aj v minulom roku pripravia dobrovoľníci z Parku hrania a oddychu.

PREBIEHA ZAMERANIE BUDOVY A PRIPRAVUJEME REKONŠTRUKCIU VEŽIČKY

Komisia zložená z členov OZ Modranská Beseda a Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra na základe zverejnenej výzvy vybrala pre zameranie objektu Evanjelického sirotinca v Modre z ôsmich uchádzačov, neskôr z dvoch postupujúcich do užšieho výberu, víťaza Ing. Mariána Šafráneka. V súčasnosti v sirotinci prebieha zameranie budovy, fyzickú obnovu budovy začne oprava vežičky v lete tohto roka, pretože tá je miestom, ktorým zateká do priestorov hlavného schodiska. Na obnovu budovy OZ Modranská Beseda aktívne získavala podiel na dani z príjmu (tzv. percento z dane) a úspešne prešla prvým kolom Zamestnaneckého grantového programu Euro k euru 2014, ktoré dáva možnosť vybraným organizáciám tretieho sektora zdvojnásobiť príspevky darcov na vopred stanovený účel.

KU KAŽDÉMU EURU NA SIROTINEC SLSP PRIDÁ DVE

 SLSP Zamestnanecký grantový program Euro k euru 2014 zdvojnásobí dary, ktoré venujete do 31. mája 2014 na rekonštrukciu vežičky na sirotinci.

Číslo účtu: 2622061536/1100, do správy pre prijímateľa uveďte text: Nový príbeh sirotinca

Vyzbieranú sumu podporí Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis dvojnásobkom až do výšky 1000 eur. Za podporu projektu ďakujeme Richardovi Košeckému.

V súčasnosti v sirotinci prebieha zameranie budovy, fyzickú obnovu budovy začne oprava vežičky v lete tohto roka, pretože tá je miestom, ktorým zateká do priestorov hlavného schodiska. Do sirotinca sa opäť môžete prísť pozrieť popoludní v sobotu 31. mája 2014. Od poludnia budú pripravené dobroty zo sirotinca, tvorivé dielne pre deti, kultúrny program, výstavy, vernisáž a odborný program. 

 Upozornenie – tlačivá k darovaniu podielu na dani (percento z dane, zamestnanci) treba doručiť daňovému úradu do konca apríla. Radi vám pomôžeme s vyplnením aj odoslaním.

 Ďakujeme všetkým darcom a priaznivcom!

DARUJTE % Z DANE NA ZACHOVANIE KULTÚRY A TRADIČNÝCH HODNôT V MODRE!

Postup: prineste Potvrdenie o zaplatení dane členke Modranskej Besedy Agáte Petrakovičovej, kontakt: 0911292178, agata.petrakovicova@gmail.com. Všetko ostatné vybavíme.

Presný postup a tlačivá nájdete tu:   POSTUP PRI DAROVANI PERCENTA Z DANE MB_pdf_2014;  POTVRDENIE O ZAPLATENI DANE Z PRIJMOV_MB_pdf

 VYHLÁSENIE % z dane pre Modranskú Besedu _2014POTVRDENIE O DOBROVOLNICTVE PRI DAROVANI PERCENTA Z DANE MB VSEOB_pdf_2014

(predvyplnené TLAČIVO získate kliknutím na obrázok tlačiva tu):

vyhlasenie_percentoz dane_MB_2014_vyssie rozlisenie

Potrebné údaje

Názov: MODRANSKÁ BESEDA

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo: MODRA, 900 01, ŠTÚROVA 61IČO: 30868190

Ak ste v minulom roku pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľníci, môžete venovať až 3 % z dane.

Rozhodujte o svojich peniazoch, nenechajte ich štátu!

Máte možnosť získať podiel na dani firmy alebo podnikáte? Pomôžeme Vám s tlačivami!

Váš dar použijeme na realizáciu tradičných činností Modranskej Besedy – etnologický a kulturologický výskum, publikačnú činnosť, osvetu, organizácia odborných seminárov, tradičných remeselných jarmokov, kultúrnych festivalov, tradičné bábkové divadlo a v neposlednom rade na obnovu prvého slovenského sirotinca, významné dielo architekta Dušana Jurkoviča v Modre.

Ďakujeme všetkým darcom!

DEŇ MODRANSKÉHO SIROTINCA BUDE 31. MÁJA

Modranský sirotinec otvorí brány návštevníkom popoludní v sobotu 31. mája 2014. Pripravujeme pre vás dobroty zo sirotinca, detské všelico, kultúrny program, výstavy, vernisáž a odborný program, od 12 hod. v priestoroch sirotinca.  V nedeľu 1.6. Služby božie.

VYHODNOTENIE VÝZVY NA ZAMERANIE OBJEKTU A AREÁLU SIROTINCA

Komisia zložená z členov OZ Modranská Beseda a Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra na základe zverejnenej výzvy vybrala pre zameranie objektu Evanjelického sirotinca v Modre z ôsmich uchádzačov, neskôr z dvoch postupujúcich do užšieho výberu, víťaza Ing. Mariána Šafráneka. Všetkým uchádzačom ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu s víťazom.

ĎAKUJEME

Ďakujeme darcom, ktorí na obnovu sirotinca prispeli prostredníctvom Zbierky Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra:  Lánska Viera, Ružek Ivan, Krajčovičová Olga, Olga Velebírová, Ingeborg, Milan Čech, Daner Miroslav, Eva Oslíková, Dérerová Emília, Vršková Katka, Vršek Ján, Michal Fleischhacker, Fialová Naďa, Zora Kadubcová, Pavol Kren, Marta Gavorníková, Ivan a Mária Huseková, CZ filiálka Vinosady, Dušan Kuchta, Lýdia a Renáta Fričové, Mária Vršková, Mária Ružeková, rodina Šimonovičová, rodina Galášová, Petrech Miroslav, Neuszerová Mária,  Čepec Samuel, Lazarová Viera, CZ Modra, Miloš Príbula, Ofera SB, Škultéty Ján, Šimonovič Pavol s rodinou, Dušan Tóth, Medlenová Jana, Chalabalová Ludmila, Brázdovičová Anna, Bučuričová Viera, Ľ.Dobrovodská, Ján  Fleischhacker, Olga Čistá, Štefan Heinz, Galáš Michal, rodina Petrakovičová, rodina Štruková, konc. Zbor slovenských učiteľov, rodina Miháliková, Bohuslav  Fraňo, Viera Jančovičová. 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA ZAMERANIE OBJEKTU A AREÁLU SIROTINCA

Modranská Beseda a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra zverejňujú Výzvu na predloženie cenovej ponuky na zameranie objektu Evanjelického sirotinca v Modre a vypracovanie dokumentácie zamerania a Zameranie areálu sirotinca a vypracovanie polohopisného a výškopisného plánu s informatívnym zákresom priebehu podzemných inžinierskych sieti. Ponuku predložte v lehote do 17.02.2014 (pondelok) do 16.00 hod. v elektronickej forme na e-mailovú adresu: info@modranska-beseda.sk. Kontaktné osoby: Juraj Petrakovič, 0911 209 287 a Ján Zigo, 0915 772 549. 

Cele znenie výzvy nájdete tu: 2_SIROTINEC_zameranie_zadanie-DEF