SPOMIENKA NA J. DÉRERA

26. december 2013 o 15:00 hod v budove sirotinca

Stretneme sa opäť v sirotinci pri pásme slova a hudby, spomienke na Júliusa Dérera pri 50 výročí smrti modranského evanjelického farára, ktorý pomáhal pri záchrane židovských detí počas 2. svetovej vojny.

Ďakujeme za vašu podporu a zo srdca vám prajeme pokojné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný rok 2014.

Foto: Vianoce v sirotinci v roku 1936

vianoce v sirotinci

VÝSLEDKY ZBIERKY KU GRANTU 10 X 10 000 EUR OD NADÁCIE VÚB ĎAKUJEME!

Vďaka vašej priazni sa Novému príbehu pre sirotinec podarilo získať najviac prostriedkov od verejnosti zo všetkých projektov grantu Nadácie VÚB pri príležitosti jej 10. narodenín a Nadácia VÚB nám k nim pridá 10 000 eur.

Na obnovu modranského sirotinca sme k 31.10.2013 získali 22 263,20 vrátane príspevku Nadácie VÚB.

Názov organizácie: Modranská beseda
Projekt: Modranský sirotinec architekta Dušana Jurkoviča
Dary od verejnosti: 12 263,20
Príspevok Nadácie VÚB: 10 000
Spolu získali: 22 263,20
Poz: vzhľadom k tomu, že prevod darov venovaných cez kreditné karty trvá viac dní, konečné výsledky budú známe do 7.11.2013.

http://dakujeme.sme.sk/vyzvy/100-000-eur-od-nadacie-vub/

SIROTINEC BUDE CEZ SVIATKY OTVORENÝ PRE VEREJNOSŤ

Počas Sviatku Všetkých svätých v piatok  1. novembra 2013 a v soboru 2. novembra 2013 medzi 14 a 16 hod. sirotinec opäť otvorí svoje brány vďaka Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku MODRA a Modranskej Besede. V piatok návštevníkov privíta pani farárka Eva Oslíková.

Tešíme sa na stretnutie!

ĎAKUJEME

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli pozrieť do modranského sirotinca za podporu, príbehy, spoluprácu, úžasnú hudbu, prezentácie na seminári, proste za všetko. Sirotinec opäť ožíva aj vďaka vám. Zakrátko zverejníme informácie o zbierke, pridáme aj pár fotografií.

Deň modranského sirotinca je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Organizátori a partneri podujatia: Modranská Beseda, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra, SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, MSKS Modra, Mesto Modra, Nadácia VÚB

Kontak: info@modranska-beseda.sk

Pozvánka v PDF

CHARITATÍVNY STÁNOK NA SLÁVNOSTI HLINY – KERAMICKEJ MODRE 2013 PRINIESOL 1894,- EUR.

Na piatom ročníku podujatia, ktoré organizuje OZ Modranská Beseda bol stánok s informáciami o projekte Nový príbeh pre sirotinec. Darcov domenili dobrovoľníci domácimi koláčmi. Zbierku obohatil výťažok z razenia pamätnej mince, pečenia chačapuri, z predaja kníh a spomienkových predmetov Modranskej Besedy. Vedľa stánku bola výstava fotografií z predchádzajúcich ročníkov, dary za fotografie vystavovateľka pani Sviteková venovala sirotincu.

Ďakujeme všetkým, ktorí darovali koláče do stánku:

Viedenské pekárne Modra (Fine Bakery, s.r.o.); rodina Ondrová; p. Stoláriková; Členky Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra; Z. Brunovská; I. Lennerová; rodina Lančová; S + P Bittner; H. Badikosčová; L. Liberčanová; N. Konigová; V. Bartošová; A. Horvátová; Biolka s.r.o.; B. Jánošík; p. Dresler; Dzurekovci; K. Bibzová; Kulka; Ľ. Zigová; E. Lennerová; S. Baláž; Jánošíkovci; M. Malinová; p. Šafránková; p. Vrkočová; G. Krištofíková; E. Zigová; A. Stará; Fuňovci; V. Jančovičová; p. Šustáková; O. Petrakovičová; B. Hornáčková; S. Križanová

V prípade, že sme sa pomýlili v mene, alebo sme niektorého z darcov neuviedli, ospravedlňujeme sa, snažili sme sa v ruchu podujatia zapísať čitateľne a zrozumiteľne všetkých. Radi privítame opravu a doplnenie na  info@modranska-beseda.sk. Ďakujeme za pochopenie.

ZBIERKA NA OBNOVU SIROTINCA V MODRE

Prvý slovenský sirotinec, evanjelický sirotinec v Modre, dielo architekta Jurkoviča, obnovujú dobrovoľníci z OZ Modranskej Besedy v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku MODRA. Zároveň sa budú uchádzať o zaradenie budovy medzi národné kultúrne pamiatky. Na obnovu je zorganizovaná zbierka s podporou Nadácie VÚB. Ku koncu augusta získali dobrovoľníci od darcov 2258,- eur. Charitatívny stánok na Slávnosti Hliny – Keramickej Modre 2013 priniesol  1894,- eur. Nadácia VÚB túto sumu zdvojnásobí. Zbierka pokračuje do konca októbra.

POMôŽTE!

1. choďte na stránku www.dakujeme.sme.sk

2. kliknite na ikonu vpravo s názvom: 100 000 eur od Nadácie VÚB

3. medzi príbehmi nájdite a otvorte: Modranská Beseda: Nový príbeh pre sirotinec

4. kliknite na: Chcem darovať

5. vyplňte formulár a kliknite na: Darovať

Použiť môžete aj priamy link k príbehu:

http://dakujeme.sme.sk/vyzva/714/modranska-beseda-novy-pribeh-pre-sirotinec

Ďakujeme!

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku MODRA a Občianske združenie Modranská Beseda podpísali 1. Júla 2013 podpísali memorandum o spolupráci na obnove sirotinca.