FAKTY

 Adresa: Vajanského 10, MODRA

 

1911 darovanie Bukvovského mlyna na Špitálskej ulici rodiny pre potreby nového sirotinca, darovanie mestských pozemkov okolo objektu mlyna

1910 – 1912 vypracovanie architektonického návrhu a projektov Dušanom Jurkovičom na stavbu sirotinca

1912 začiatok výstavby sirotinca

1913 ukončenie stavby sirotinca

1937 zahájenie novej prístavby sirotinca

1938 ukončenie stavebných úprav

1951 prevzatie budovy sirotinca generálnym biskupským úradom pre účely bohosloveckej fakulty

1962 zriadenie internátu Strednej pedagogickej školy v priestoroch sirotinca

1993 „vrátenie“ objektu sirotinca evanjelickej cirkvi v Modre

 

 

PARTNERI  
Modranská beseda
Cirkevný zbor ECAV
Nadácia VUB
SNM Ludovit Stur SK