PRÍBEHY

 

OSUD CHÁTRAJÚCEHO MODRANSKÉHO SIROTINCA SKRÝVA MNOHÉ PRÍBEHY

 

Na jednej strane je to“ zochovský príbeh“ patrónov sirotinca, jedinečných slovenských osobností akými

 

boli evanjelickí farári Samuel Zoch, Pavel Zoch a Ivan Branislav Zoch, modranský príbeh najznámejšieho slovenského architekta Dušana Samuela Jurkoviča – autora vzhľadu budovy, pohnuté príbehy stoviek slovenských sirôt medzi ktorými vyrástli aj spisovatelia Ján Smrek a Daniel Okáli, či zabudnutý príbeh ustráchaných židovských detí, ukrytých za múrmi sirotinca v čase vojny.

 

Na stavbu prvého sirotinca začal vyberať milodary Pavel Zoch priamo do svojho farárskeho klobúka. Jeho synovec Samuel prešiel s natiahnutou rukou za štedrými a ochotnými darcami celé Rakúsko – Uhorsko, snáď každú slovenskú diaspóru, aby mohol v roku 1913 otvoriť deťom bránu „Jurkovičovho“ sirotinca.

 

Dnes prežíva sirotinec iný príbeh. S opadanou omietkou a s rozbitými oknami si pod nahnutým kohútom na streche drieme v prázdnote.

 

To, či prvý slovenský sirotinec opäť získa svoju noblesu a stane sa miestom stretávania komunity, ľudí bažiacich po vzdelaní a kultúrnosti, ale aj krídlami, ktoré prichýlia siroty ducha, záleží možno znovu, tak ako v minulosti, len na vytrvalosti „osvietených ľudí“, usilovnej dobrovoľníckej práci a v neposlednom rade aj na Vašich štedrých daroch. Ale to už bude iný a snáď aj veselší príbeh.

PARTNERI  
Modranská beseda
Cirkevný zbor ECAV
Nadácia VUB
SNM Ludovit Stur SK