Modranská beseda

Modranská beseda

 

Spolok Modranská Beseda pôsobí v Modre od roku 2001, od roku 2006 aj formálne ako občianske združenie. Jeho členmi sú ľudia z oblasti kultúry, ochrany pamiatok, ekológie, ekonómie a techniky.

 

Hlavným cieľom OZ Modranská Beseda je kultúrno-spoločenská obroda Modry a priľahlých častí. Hlavné činnosti: etnologický a kulturologický výskum, publikačná činnosť, osvetová činnosť, organizácia odborných seminárov, tradičných remeselných jarmokov, kultúrnych festivalov, tradičné bábkové divadlo.

 

Viac na: http://www.modranska-beseda.sk/

Píšte nám na: info@modranska-beseda.sk

PARTNERI  
Modranská beseda
Cirkevný zbor ECAV
Nadácia VUB
SNM Ludovit Stur SK