Nadácia VÚB

 

Nadácia VUB

 

Na obnovu Sirotinca je zorganizovaná zbierka s podporou Nadácie VÚB z grantovej schémy 10 x 10 000 eur

 

Nadácia VÚB venuje jeden zo svojich najštedrejších darov v hodnote 100-tisíc eur. Pri príležitosti svojich 10. narodenín chce oceniť prácu ľudí, ktorí menia životy iných a realizujú zaujímavé a hodnotné projekty v rôznych oblastiach života. Nadácia VÚB znásobí každý získaný dar od verejnosti v pomere 1:1. Organizácia môže získať celkovo až 10 000 eur od verejnosti a 10 000eur z Nadácie VÚB.

 

Pomôžte!

 

 1. choďte na stránku www.dakujeme.sme.sk
 2. kliknite na ikonu vpravo s názvom: 100 000 eur od Nadácie VÚB
 3. medzi príbehmi nájdite a otvorte: Modranská Beseda: Nový príbeh pre sirotinec
 4. kliknite na: Chcem darovať
 5. vyplňte formulár a kliknite na: Darovať

 

 

Použiť môžete aj priamy link k príbehu: http://dakujeme.sme.sk/vyzva/714/modranska-beseda-novy-pribeh-pre-sirotinec

 

Viac o Nadáci VÚB nájdete na: http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx

 

 

 

VÚB banka si ako člen medzinárodnej skupiny Intesa Sanpaolo plne uvedomuje spoločenskú zodpovednosť a potrebu podporovať projekty a aktivity, ktoré by bez pomoci komerčných partnerov nebolo možné úspešne zrealizovať. VÚB počas svojho dlhoročného pôsobenia na slovenskom trhu podporila množstvo projektov. Novou etapou činnosti a snahou o intenzívnejšie profilovanie sa na poli spoločenskej zodpovednosti bolo rozhodnutie založiť Nadáciu VÚB. Nadácia sa riadi stratégiou vytvorenou v súlade s poslaním, víziou a misiou banky, a svoju podporu smeruje predovšetkým do dlhodobých projektov celoslovenského i lokálneho charakteru.

 

Účelom Nadácie VÚB je podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho dedičstva, ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov, a podpora ochrany a tvorby životného prostredia. Angažuje sa v oblastiach vzdelávania, umenia a charity, a preto vytvorila nadačné programy

 

 • pre Nádej
 • pre Vzdelanie
 • pre Umenie

 

Máme záujem budovať tradíciu a vytvárať dlhodobé partnerstvá so subjektmi, ktorých projekty a činnosť sú zmysluplné, zaujímavé a transparentné.

 

 

Nadácia VÚB napĺňa svoje poslanie:

 

 • podporovaním projektov vybraných v grantových schémach
 • podporovaním a realizovaním projektov spoločenskej zodpovednosti a kultúrneho dedičstva
 • podporovaním zamestnaneckých projektov

 

Zdroj: web Nadácie VÚB, Modranská Beseda

 

 

 

PARTNERI  
Modranská beseda
Cirkevný zbor ECAV
Nadácia VUB
SNM Ludovit Stur SK