Servis pre médiá

11. september 2013

BRIGÁDA PRED DŇOM MODRANSKÉHO SIROTINCA A CHARITATÍVNY STÁNOK POČAS DNÍ HLINY – KERAMICKEJ MODRY 2013

Budova sirotinca bude pre verejnosť otvorená v Deň modranského sirotinca, 21. septembra 2013. Na brigáde v sirotinci 37 dobrovoľníkov spoločne odpracovalo viac ako 200 hodín. Ku koncu augusta dobrovoľníci prostredníctvom dakujeme.sme.sk získali od darcov 2258,- eur. Na Slávnosti hliny – Keramickej Modre 2013 v charitatívnom stánku získali 1894,- eur. Nadácia VÚB túto sumu zdvojnásobí.

Na brigáde 37 dobrovoľníkov odpracovalo viac ako 200 hodín

Na ostatnej brigáde v Novom príbehu pre sirotinec, ako sa projekt obnovy prvého slovenského sirotinca nazýva, členovia Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra a dobrovoľníci z Modranskej Besedy odpracovali viac ako 200 brigádnických hodín. V sobotu 31. augusta 2013 predpoludním čistili priestory, zasklili väčšinu okien, vypratali viac ako kontajner odpadu. Nebezpečný odpad odviezli do zberného dvora. Ďalšia brigáda bude pred Dňom sirotinca.

Ku koncu augusta získali dobrovoľníci od darcov 2258,- eur

Storočný sirotinec bol pôvodne vybudovaný z celoslovenskej zbierky. Príbeh jeho obnovy tiež začína celoslovenskou zbierkou. Dobrovoľníci z OZ Modranskej Besedy uspeli vo výbere pre grant Nadácie VÚB, ktorý vyhlásila pri príležitosti 10. narodenín. Grant 100 000 eur od Nadácie VÚB pomáha 10 výnimočným projektom v ich realizácii. Organizácie, medzi nimi aj Modranská Beseda, prostredníctvom portálu dakujeme.sme.sk zbierajú od darcov finančné prostriedky na svoj projekt. Nadácia VÚB každý dar znásobí v pomere 1:1 (za každé euro daruje ďalšie). Zbierka: www.dakujeme.sme.sk: Modranská Beseda: Nový príbeh pre sirotinec

Charitatívny stánok na Slávnosti Hliny – Keramickej Modre 2013 priniesol  1894,- eur

Na piatom ročníku podujatia, ktoré organizuje OZ Modranská Beseda bol stánok s informáciami o projekte Nový príbeh pre sirotinec. Darcov domenili dobrovoľníci domácimi koláčmi. Zbierku obohatil výťažok z razenia pamätnej mince, pečenia chačapuri, z predaja kníh a spomienkových predmetov Modranskej Besedy. Vedľa stánku bola výstava fotografií z predchádzajúcich ročníkov, dary za fotografie vystavovateľka pani Sviteková venovala sirotincu.

13. august 2013

KU KONCU JÚLA SME ZÍSKALI 1159,- EUR, NADÁCIA VÚB ICH ZDVOJNÁSOBÍ

Ku koncu júla 2013 dobrovoľníci získali od darcov 1159,- eur. Nadácia VÚB túto sumu zdvojnásobí. Zbierka pokračuje do konca októbra.

Storočný sirotinec bol pôvodne vybudovaný z celoslovenskej zbierky. Príbeh jeho obnovy tiež začína celoslovenskou zbierkou. Dobrovoľníci z OZ Modranskej Besedy uspeli vo výbere pre grant Nadácie VÚB, ktorý vyhlásila pri príležitosti 10. narodenín. Grant 100 000 eur od Nadácie VÚB pomáha 10 výnimočným projektom v ich realizácii. Organizácie, medzi nimi aj Modranská Beseda, prostredníctvom portálu dakujeme.sme.sk zbierajú od darcov finančné prostriedky na svoj projekt. Nadácia VÚB každý dar znásobí v pomere 1:1 (za každé euro daruje ďalšie).

Zbierka: www.dakujeme.sme.sk: Modranská Beseda: Nový príbeh pre sirotinec


22. júl 2013

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku MODRA a Občianske združenie Modranská Beseda podpísali memorandum o spolupráci na obnove sirotinca.


3. júl 2013

ZÁCHRANA PRVÉHO SLOVENSKÉHO SIROTINCA

Evanjelický sirotinec v Modre, dielo architekta Jurkoviča, obnovujú dobrovoľníci z OZ Modranskej Besedy v partnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku MODRA. Zároveň sa budú uchádzať o zaradenie budovy medzi národné kultúrne pamiatky. Na obnovu je zorganizovaná zbierka s podporou Nadácie VÚB.

Dobrovoľníci, odborníci, milovníci histórie, fanúšikovia architekta Dušana Jurkoviča, ctitelia ľudskosti a priaznivci silných príbehov sa pod záštitou Občianskeho združenia Modranská Beseda pustili do záchrany prvého slovenského sirotinca.

Sirotinec v Modre, dielo Dušana Jurkoviča, najvýznamnejšieho slovenského architekta, dvadsať rokov chátra, nepoznajú ho ani Modrania. História budovy ponúka príbehy plné emócií a osobností.

Celonárodnú zbierku na prvý slovenský sirotinec, aby siroty a deti z chudobných rodín nemuseli do Dolných Uhier, inicioval evanjelický farár Pavel Zoch. Vyrástli v ňom stovky detí, medzi nimi básnici Ján Smrek a Daniel Okáli. Cez vojnu ukrýval a zachránil pred smrťou židovské deti.

„Počas vojny sirotinec ukrýval deti zo židovských rodín, ktoré boli pokrstené evanjelickými kňazmi, aby sa zachránili. Spomína sa, že v susedstve sídlilo nemecké vojsko a veliteľ vedel o ukrytých deťoch, ale nezasiahol, pretože sám bol evanjelickým farárom,“ pripomína pohnuté udalosti vojnového obdobia historička Agáta Petrakovičová.
Evanjelická cirkev, vlastník budovy, chce sirotinec s pomocou OZ Modranská Beseda vrátiť do užívania ľuďom. „Objekt dokazuje, že na Slovensku boli ľudia, ktorí nemyslia iba na seba, ale sú schopní súcitiť a pomôcť iným. Chceme znovu spoločne vytvoriť priestor, kde by ľudia mohli prísť, nadobúdať vedomosti, rásť kultúrne a duchovne,“ praje si obnovenie fungovania budovy Eva Oslíková, miestna farárka.

Sirotinec s prinavráteným „Jurkovičovým“ štýlom sa stane študijným centrom Dušana Jurkoviča, s expozíciami viažucimi sa k rodine Zochovcov a k sirotincu s dobovým zariadením, s odbornou  knižnicou a študovňou, viacúčelovou spoločenskou halou pre širokú verejnosť, komunitným centrom mládeže  a snáď aj umeleckými ateliérmi pre začínajúcich umelcov.

 „Budova sa dnes aktívne nevyužíva. Prináša však ešte vždy veľa krásnych pocitov, pohľadov a je naším záujmom, aby ožila a stala sa kultúrnym centrom Modry a regiónu,“ hovorí o plánoch Ján Zigo, predseda združenia Modranská Beseda.

Zbierka: www.dakujeme.sme.sk: Modranská Beseda: Nový príbeh pre sirotinec


Spolok Modranská Beseda pôsobí v Modre od roku 2001, od roku 2006 aj formálne ako občianske združenie. Jeho členmi sú ľudia z oblasti kultúry, ochrany pamiatok, ekológie, ekonómie a techniky. Hlavným cieľom OZ Modranská Beseda je kultúrno-spoločenská obroda Modry a priľahlých častí. Hlavné činnosti: etnologický a kulturologický výskum, publikačná činnosť, osvetová činnosť, organizácia odborných seminárov, tradičných remeselných jarmokov, kultúrnych festivalov, tradičné bábkové divadlo.

Kontakt: A. Petrakovičová, 0911292178, www.modranska-beseda.sk , agata.petrakovicova@gmail.com