Modranský sirotinec

Sirotinec v Modre vznikol ako „hniezdo záchrany“, útočisko pre siroty a deti, ktorých rodičia umreli, alebo sa ocitli na pokraji biedy. Slovenská inteligencia pociťovala potrebu sirotinca o to intenzívnejšie aj z dôvodu, že opustené slovenské deti boli koncom 19. storočia prevážané na Dolnú zem a pod dozor tzv. “patronážnych spolkov“.

Sirotinec podľa projektov známeho architekta Dušana Jurkoviča stavali Modrania z peňazí na ktoré sa zbieralo celé Slovensko, nezničili ho ani dve vojny, dnes žiaľ, jeho múry chátrajú a čakajú na „osvietených ľudí“, ktorí by tak ako kedysi Pavel a Samuel Zoch zburcovali celé Slovensko za jeho záchranu.

Budúcnosť

Sirotinec s prinavráteným „Jurkovičovým“ štýlom sa stane študijným centrom Dušana Jurkoviča, s expozíciami viažucimi sa k rodine Zochovcov a k sirotincu s dobovým zariadením, s odbornou knižnicou a študovňou, viacúčelovou spoločenskou halou pre širokú verejnosť, komunitným centrom mládeže a snáď aj umeleckými ateliérmi pre začínajúcich umelcov.

Pokračovať v čítaní „Budúcnosť“

PRÍBEH MODRANSKÉHO SIROTINCA

Zuzka Ďurišeková, Jožko Michalides, Ľudko Lajda, Janko Čietek, Milka Štetková, Gabrika Okáliová, Danko Okáli, Betka Černá, zopár mien, ktoré nezainteresovaným nič nevravia… Avšak ľudia pracujúcich začiatkom 20. storočia okolo evanjelického sirotinca ich nositeľov veľmi dobre poznali. Boli to deti, ktorých detstvo už v útlom veku, kedy sa chlapci a dievčatá zvyknú hrávať so svojimi rodičmi, bolo poznačené ťažkým životným osudom. Životy týchto detí nesledoval žiaden historik, možno ich čítať iba v krátkych poznámkach evidenčnej sirotskej knihy. Mnohé zo stoviek detí, hoci boli prichýlené, následkom zúboženého stavu v sirotinci zomreli, niektoré našli domov, alebo aspoň službu v rodinách v neďalekom okolí.

Sirotinec v Modre vznikol ako „hniezdo záchrany“, útočisko pre siroty a deti, ktorých rodičia umreli, alebo sa ocitli na pokraji biedy. Slovenská inteligencia pociťovala potrebu sirotinca o to intenzívnejšie aj z dôvodu, že opustené slovenské deti boli koncom 19. storočia prevážané na Dolnú zem a pod dozor tzv. “patronážnych spolkov“. Pokračovať v čítaní „PRÍBEH MODRANSKÉHO SIROTINCA“

Súkromné: Aktuality

Pozvanie na medzinárodný festival poézie FELIBER POETRY

Modranský sirotinec bude súčasťou medzinárodného festivalu poézie FELIBER POETRY, ktorý sa koná 30. júna a 1. júla 2017 v Pezinku a Modre.  Pezinská časť festivalu (piatok 30. jún) sa bude konať v areáli Galérie insitného umenia SNG (Schaubmarov mlyn). Ešte v predvečer festivalu však v Malokarpatskom múzeu v Pezinku o 18.00 h festival slávnostne otvoríme spoločne s jedinečnou …

SIROTINEC OTVORÍ BRÁNY 20. MÁJA 2017, STRETNÚ SA “SIROŤÁCI”

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra v partnerstve s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Modranská beseda po piaty raz ponúknu laickej i odbornej verejnosti informácie o projekte obnovy sirotinca formou návštevy vzácnej stavby, ktorá je bežne pre verejnosť uzatvorená. Piaty Deň sirotinca je venovaný jeho zakladateľovi Pavlovi Zochovi, ktorý pred 120 rokmi prišiel do Modry, kde do svojej smrti …

MODRANSKÝ SIROTINEC JE NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA

Ústava SR ukladá každému povinnosť chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. Ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom a Slovensko je viazané aj medzinárodnými a európskymi dohovormi o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Sirotinec v Modre splnil kritéria, preto bol Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky podľa pamiatkového zákona vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku vo verejnom záujme. Pamiatkový úrad v odôvodnení uviedol, že je …