DEŇ MODRANSKÉHO SIROTINCA, 21. MÁJA 2016 popoludní

21. mája 2016 dobrovoľníci z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra v partnerstve s Modranskou Besedou už po štvrtý raz ponúknu laickej i odbornej verejnosti možnosť návštevy vzácnej stavby architekta Dušana Jurkoviča, ktorá je bežne pre verejnosť uzatvorená.

PROGRAM:

21.5.2016 (sobota), program v budove a areáli sirotinca

14,00   Z kuchyne Sirotinca

15,00   Predstavenie bábkového divadielka pre deti

15,30   Vystúpenie detí z MŠ na Sládkovičovej ulici

16,00   Premietanie filmu Mareka Šulíka – Modranský sirotinec

Sprievodný a priebežný program:

Tvorivé dielne pre deti – tvorivé dielne a maľovanie na tvár (od 14,00 – 17,00 hod.)

Voľné prehliadky sirotinca (od 14,00 – 17,00 hod.)

Zbierka na obnovu sirotinca – burza koláčov

Domov použitých kníh – odložené knihy hľadajú čitateľa

Ľubomír Rapoš – výstava obrazov

Prezentácie a predaj keramiky „modranska“ – zisk z predaja keramiky bude použitý na obnovu sirotinca

Tlač originálnych linorytov

Na podujatí bude prezentácia novej publikácie o sirotinci.

22.5.2016 (nedeľa)

09,30    Slávnostné služby Božie v slovenskom evanjelickom kostole v Modre – zvesťou slova Božieho poslúži pán farár Mgr. Miroslav Jäger

Organizátori a partneri podujatia a obnovy sirotinca: Cirkevný zbor ECAV v Modre, Modranská Beseda, ĽUSK, OZ My ženy, Park hrania a oddychu, Bratislavský samosprávny kraj, SNM-Múzeum Ľudovíta Šťúra v Modre, Spolok architektov Slovenska, Nadácia VUB, Malokarpatská komunitná nadácia – REVIA, Kultúrne centrum Modra, Mesto Modra, Modranské zvesti, Rádio Modra, TV Pezinok

SIROTINEC BUDE OTVORENÝ V NEDEĽU 13. 9. 2015

Sirotinec je súčasťou Modranských Dní európskeho kultúrneho dedičstva s témou REČ PAMIATOK, príďte nás navštíviť v nedeľu 13. 9. 2015 16.00 – 19.00 Pootvorenie Modranského sirotinca odborná prednáška a tematický okruh mestom, vstup voľný

PROGRAM
○ Ján Zigo predstaví spoločnú iniciatívu Evanjelickej cirkvi a Modranskej besedy o obnovu Modranského sirotinca a snahu o jeho zápis medzi kultúrne pamiatky.

○ Prednáška Ladislavy Horňákovej: Výstavba kúpeľov Luhačovice – plány i realizované vízie architekta Dušana Jurkoviča. Pani Horňáková, kurátorka zbierky architektúry Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne, predstaví D. Jurkoviča ako hlavného architekta unikátneho kúpeľného a kultúrneho strediska v Luhačoviciach.

○ Architekt Ivan Jamnický nadviaže na prednášku okruhom v teréne, aby priamo v meste predstavil modranské stavby D. Jurkoviča. Okruh bude ukončený v priestoroch domu Hamrštíl.

Mesto Modra je v roku 2015 hostiteľom slávnsotného otvorenia DEKD (11. september 2015, Nemecky evanjelicky kostol Modra).

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú oslavou pamiatok. Program DEKD vám predstaví mesto, jeho architektúru, kultúrne pamiatky a osobnosti, ktoré v ňom pôsobili. Modra ožije sprievodnými aktivitami, ktoré vám priblížia naše spoločné kultúrne dedičstvo. Nahliadnite s nami do sveta pamiatok. Viac informácií a podrobný program na 11. – 13. september 2015 nájdete na www.modra.sk alebo na facebooku: https://www.facebook.com/events/632287063541551/

Pridaj komentár