Pozvanie na medzinárodný festival poézie FELIBER POETRY

Modranský sirotinec bude súčasťou medzinárodného festivalu poézie FELIBER POETRY, ktorý sa koná 30. júna a 1. júla 2017 v Pezinku a Modre. 

Pezinská časť festivalu (piatok 30. jún) sa bude konať v areáli Galérie insitného umenia SNG (Schaubmarov mlyn). Ešte v predvečer festivalu však v Malokarpatskom múzeu v Pezinku o 18.00 h festival slávnostne otvoríme spoločne s jedinečnou výstavou Druhý život slov, ktorú pod kuratelou Michala Murina autorsky pripravuje básnik Daniel Hevier. V prekrásnom prostredí Schaubmarovho mlyna sa na druhý deň popoludní od 16.00 h do neskorého večera budú konať besedy, autorské čítania, hudobné vystúpenia, ktoré ukončíme koncertom pezinskej skupiny Brajgel.

V Modre bude jedným z miest diania budova evanjelického sirotinca, v ktorej vyrástol Ján Smrek. V jeho priestoroch sa v sobotu medzi 16:00 a 18:00 dozviete o literárnych a spoločenských aktivitách Jána Smreka a môžete si pozrieť prvý slovenský sirotinec (jeho autorom je D. Jurkovič). Festivalový deň bude až do večera pokračovať v priestoroch historickej radnice multižánrovým programom, ktorý spája súčasnú poéziu s ďalšími druhmi umenia. 

Viac informácií a presný program podujatia nájdete na stránke http://www.kcmodra.sk/sk/kc-modra/vsetky-podujatia/feliber-poetry.

SIROTINEC OTVORÍ BRÁNY 20. MÁJA 2017, STRETNÚ SA “SIROŤÁCI”

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra v partnerstve s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Modranská beseda po piaty raz ponúknu laickej i odbornej verejnosti informácie o projekte obnovy sirotinca formou návštevy vzácnej stavby, ktorá je bežne pre verejnosť uzatvorená. Piaty Deň sirotinca je venovaný jeho zakladateľovi Pavlovi Zochovi, ktorý pred 120 rokmi prišiel do Modry, kde do svojej smrti pred 110 rokmi významne pôsobil v sociálnej, cirkevnej a spoločenskej oblasti.

Stretnutie „siroťákov“

V Deň modranského sirotinca sú srdečne pozvaní do priestorov sirotinca všetci účastníci jeho pohnutej minulosti – siroty, ktoré vychoval, deti, ktoré zachránil pred vojnou, ich príbuzní a priatelia – na návštevu pamiatky silných príbehov.

Program v sobotu 20. mája 2017 od 11,00 do 16:00 hod.       

Sprievodný program

Sobotňajší program pokračuje Nocou múzeí.

V nedeľu o 9:30 budú Slávnostné služby Božie v slovenskom evanjelickom kostole v Modre. 

MODRANSKÝ SIROTINEC JE NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA

Ústava SR ukladá každému povinnosť chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. Ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom a Slovensko je viazané aj medzinárodnými a európskymi dohovormi o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Sirotinec v Modre splnil kritéria, preto bol Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky podľa pamiatkového zákona vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku vo verejnom záujme.

Pamiatkový úrad v odôvodnení uviedol, že je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt:

Hodnoty urbanistickej: Sirotinec je neoddeliteľnou súčasťou urbanizmu mesta, stavba bola koncipovaná ako solitérna dominanta uprostred rozľahlého areálu obklopeného vidieckou prízemnou zástavbou, mimo centrálnej polohy mesta v priestore za hradbami.

Hodnoty architektonickej: Ako jedinečné dielo najvýznamnejšieho slovenského architekta D, Jurkoviča, napriek stavebným úpravám so zachovaným pôvodným architektonickým stvárnením, hmotovo-priestorovým, dispozičným, konštrukčným a materiálovým riešením.

Hodnoty historickej a spoločenskej: Ako doklad historického vývoja Modry, objekt súvisí s dejinami evanjelickej cirkvi, významnými osobnosťami evanjelických farárov, chovancov, zohráva osobitnú úlohu počas 2. sv. vojny, keď tu boli ukryté a zachránené židovské deti.

Hodnoty umelecko-remeselnej: Dokladajú ju zachované architektonické prvky a remeselné detaily (drevené zábradlie trojramenného hlavného schodiska, drevené dvojramenné schodisko do podkrovia, jednokrídlové drevené dvere v podkroví, kovová makovica s kovaným kohútom vo vrchole strechy nad vstupným rizalitom).

Voľne podľa Vyhlásenia Pamiatkového úradu SR číslo PUSR-2016/6233-3/34019/BRO

DEŇ MODRANSKÉHO SIROTINCA, 21. MÁJA 2016 popoludní

21. mája 2016 dobrovoľníci z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Modra v partnerstve s Modranskou Besedou už po štvrtý raz ponúknu laickej i odbornej verejnosti možnosť návštevy vzácnej stavby architekta Dušana Jurkoviča, ktorá je bežne pre verejnosť uzatvorená.

PROGRAM:

21.5.2016 (sobota), program v budove a areáli sirotinca

14,00   Z kuchyne Sirotinca

15,00   Predstavenie bábkového divadielka pre deti

15,30   Vystúpenie detí z MŠ na Sládkovičovej ulici

16,00   Premietanie filmu Mareka Šulíka – Modranský sirotinec

Sprievodný a priebežný program:

Tvorivé dielne pre deti – tvorivé dielne a maľovanie na tvár (od 14,00 – 17,00 hod.)

Voľné prehliadky sirotinca (od 14,00 – 17,00 hod.)

Zbierka na obnovu sirotinca – burza koláčov

Domov použitých kníh – odložené knihy hľadajú čitateľa

Ľubomír Rapoš – výstava obrazov

Prezentácie a predaj keramiky „modranska“ – zisk z predaja keramiky bude použitý na obnovu sirotinca

Tlač originálnych linorytov

Na podujatí bude prezentácia novej publikácie o sirotinci.

22.5.2016 (nedeľa)

09,30    Slávnostné služby Božie v slovenskom evanjelickom kostole v Modre – zvesťou slova Božieho poslúži pán farár Mgr. Miroslav Jäger

Organizátori a partneri podujatia a obnovy sirotinca: Cirkevný zbor ECAV v Modre, Modranská Beseda, ĽUSK, OZ My ženy, Park hrania a oddychu, Bratislavský samosprávny kraj, SNM-Múzeum Ľudovíta Šťúra v Modre, Spolok architektov Slovenska, Nadácia VUB, Malokarpatská komunitná nadácia – REVIA, Kultúrne centrum Modra, Mesto Modra, Modranské zvesti, Rádio Modra, TV Pezinok

SIROTINEC BUDE OTVORENÝ V NEDEĽU 13. 9. 2015

Sirotinec je súčasťou Modranských Dní európskeho kultúrneho dedičstva s témou REČ PAMIATOK, príďte nás navštíviť v nedeľu 13. 9. 2015 16.00 – 19.00 Pootvorenie Modranského sirotinca odborná prednáška a tematický okruh mestom, vstup voľný

PROGRAM
○ Ján Zigo predstaví spoločnú iniciatívu Evanjelickej cirkvi a Modranskej besedy o obnovu Modranského sirotinca a snahu o jeho zápis medzi kultúrne pamiatky.

○ Prednáška Ladislavy Horňákovej: Výstavba kúpeľov Luhačovice – plány i realizované vízie architekta Dušana Jurkoviča. Pani Horňáková, kurátorka zbierky architektúry Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne, predstaví D. Jurkoviča ako hlavného architekta unikátneho kúpeľného a kultúrneho strediska v Luhačoviciach.

○ Architekt Ivan Jamnický nadviaže na prednášku okruhom v teréne, aby priamo v meste predstavil modranské stavby D. Jurkoviča. Okruh bude ukončený v priestoroch domu Hamrštíl.

Mesto Modra je v roku 2015 hostiteľom slávnsotného otvorenia DEKD (11. september 2015, Nemecky evanjelicky kostol Modra).

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú oslavou pamiatok. Program DEKD vám predstaví mesto, jeho architektúru, kultúrne pamiatky a osobnosti, ktoré v ňom pôsobili. Modra ožije sprievodnými aktivitami, ktoré vám priblížia naše spoločné kultúrne dedičstvo. Nahliadnite s nami do sveta pamiatok. Viac informácií a podrobný program na 11. – 13. september 2015 nájdete na www.modra.sk alebo na facebooku: https://www.facebook.com/events/632287063541551/

SIROTINEC BUDE OTVORENÝ V NEDEĽU 13. 9. 2015

Sirotinec je súčasťou Modranských Dní európskeho kultúrneho dedičstva s témou REČ PAMIATOK, príďte nás navštíviť v nedeľu 13. 9. 2015 16.00 – 19.00 Pootvorenie Modranského sirotinca odborná prednáška a tematický okruh mestom, vstup voľný

PROGRAM
○ Ján Zigo predstaví spoločnú iniciatívu Evanjelickej cirkvi a Modranskej besedy o obnovu Modranského sirotinca a snahu o jeho zápis medzi kultúrne pamiatky.

○ Prednáška Ladislavy Horňákovej: Výstavba kúpeľov Luhačovice – plány i realizované vízie architekta Dušana Jurkoviča. Pani Horňáková, kurátorka zbierky architektúry Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne, predstaví D. Jurkoviča ako hlavného architekta unikátneho kúpeľného a kultúrneho strediska v Luhačoviciach.

○ Architekt Ivan Jamnický nadviaže na prednášku okruhom v teréne, aby priamo v meste predstavil modranské stavby D. Jurkoviča. Okruh bude ukončený v priestoroch domu Hamrštíl.

Mesto Modra je v roku 2015 hostiteľom slávnsotného otvorenia DEKD (11. september 2015, Nemecky evanjelicky kostol Modra).

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú oslavou pamiatok. Program DEKD vám predstaví mesto, jeho architektúru, kultúrne pamiatky a osobnosti, ktoré v ňom pôsobili. Modra ožije sprievodnými aktivitami, ktoré vám priblížia naše spoločné kultúrne dedičstvo. Nahliadnite s nami do sveta pamiatok. Viac informácií a podrobný program na 11. – 13. september 2015 nájdete na www.modra.sk alebo na facebooku: https://www.facebook.com/events/632287063541551/

DEŇ MODRANSKÉHO SIROTINCA 2015 BUDE 16. MÁJA

Budova sirotinca bude pre verejnosť otvorená v tretí Deň modranského sirotinca, 16. mája 2015. V programe je film M. Šulíka Modranský sirotinec a uvedenie novej publikácie o sirotinci.

PROGRAM

16. máj 2015 (sobota), program v budove a areáli sirotinca

10,00      Detský folklórny súbor Magdalénka 

11,00      TEATRO NELINE – O lúke, motýľovi a kvetinovej víle

12,00      Obed – z kuchyne sirotinca

13,30      Premietanie filmu Mareka Šulíka – Modranský sirotinec

14,30      Marek Roháček z OZ Návrat – „Dieťa neexistuje…“ Kto je zodpovedný za siroty?

15,30      Roman Dovala a deti (koncert pre deti) – Podľa Božej mapy 

16,30      PEDAROPEJA (rocková kapela bratov farárov)

Sprievodný a priebežný program

Tvorivé dielne a čitáreň pre deti  – tvorivé dielne a čitáreň (12,00 – 15,00 hod.)

Voľné prehliadky sirotinca (10,00 – 18,00 hod.)

Zbierka na obnovu sirotinca – tradičná burza koláčov

Domov použitých kníh – odložené knihy hľadajú čitateľa

Ľubomír Rapoš – výstava obrazov

Prezentácie a predaj keramiky „modranska“ – zisk z predaja bude použitý na obnovu sirotinca

Tlač originálnych linorytov modranských umelcov

Na podujatí bude predstavená nová publikácia o sirotinci.

Sobotňajší program pokračuje Nocou múzeí v Múzeu slovenskej keramickej plastiky na Kukučínovej ulici pri bašte.

 17. máj 2015 (nedeľa)

09,30       Slávnostné služby Božie v slovenskom evanjelickom kostole v Modre  – zvesťou slova Božieho poslúži pani farárka Mgr. Anna Adamovičová

Organizátori a partneri

Cirkevný zbor ECAV v Modre, Modranská Beseda, ĽUSK, Park hrania a oddychu, Bratislavský samosprávny kraj,  SNM-Múzeum Ľudovíta Šťúra v Modre, Nadácia VÚB, Malokarpatská komunitná nadácia – REVIA, MsKS Modra, Mesto Modra, Modranské zvesti, Rádio Modra, TV Pezinok

ĎAKUJEME BRIGÁDNIKOM

Dvadsiati dobrovoľníci v sobotu 25. apríla upratovali priestory sirotinca po zime a po prerábke strechy. Ukladali veci na povale, poumývali dlážky, poupratovali okolie. Obúchali stenu nad schodiskom, ktorá im robila najväčšie starosti, pretože zatekala. Ukázalo sa, že oprava strechy nad ňou pomohla – budova pomaly schne a pleseň sa prestala šíriť. Dobrovoľníci doplnili a zrenovovali expozíciu, ktorá je trvalo inštalovaná v sirotinci. V sobotné predpoludnie brigádnici odrobili spoločne približne 80 hodín a pripravili budovu na návštevu verejnosti – Deň sirotinca 2015.

ĎAKUJEME BRIGÁDNIKOM

Dvadsiati dobrovoľníci v sobotu 25. apríla upratovali priestory sirotinca po zime a po prerábke strechy. Ukladali veci na povale, poumývali dlážky, poupratovali okolie. Obúchali stenu nad schodiskom, ktorá im robila najväčšie starosti, pretože zatekala. Ukázalo sa, že oprava strechy nad ňou pomohla – budova pomaly schne a pleseň sa prestala šíriť. Dobrovoľníci doplnili a zrenovovali expozíciu, ktorá je trvalo inštalovaná v sirotinci. V sobotné predpoludnie brigádnici odrobili spoločne približne 80 hodín a pripravili budovu na návštevu verejnosti – Deň sirotinca 2015.

DARUJTE % Z VAŠICH DANÍ NA ZACHOVANIE KULTÚRY A TRADIČNÝCH HODNôT V MODRE!

Potrebné údaje

Názov: MODRANSKÁ BESEDA; Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE; IČO: 30868190; Sídlo: MODRA, 900 01, ŠTÚROVA 61

Postup: prineste Potvrdenie o zaplatení dane členke Modranskej Besedy Agáte Petrakovičovej, kontakt: 0911292178, agata.petrakovicova@gmail.com. Všetko ostatné vybavíme.

Ďakujeme všetkým darcom! 

Máte možnosť získať podiel na dani firmy alebo podnikáte? Pomôžeme Vám s tlačivami!Ak ste v minulom roku pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľníci, môžete venovať až 3 % z dane. K tlačivám treba priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnú prácu robili. Ak ste pomáhali Modranskej Besede, už vyplnené tlačivo dostanete tiež od A. Petrakovičovej.Postup pre zamestnancov, ak si tlačivá vyplníte sami:

  1. Požiadajte zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane, urobte to čím skôr. Ak si daňové priznanie robíte sami, nájdete v ňom kolónky určené pre poukázanie % z dane.
  2. Vypočítajte si, alebo si nechajte vypočítať zamestnávateľom 2 alebo 3 % z vašej dane.
  3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, kde uvediete meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu % zaplatenej dane, údaje o OZ Modranská beseda a pošlite ho spolu s potvrdením do 30. apríla 2015 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

  1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom.
  2. Poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%) z dane z príjmov.
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby Časť IV sú kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane z príjmov pre jedného prijímateľa, ak máte viac prijímateľov, v kolónke 4 uveďte, koľko ich je a vložte papier s ich údajmi v rovnakej štruktúre.

Doplňujúce informácie

2 % sú vaše peniaze. Použite ich na zachovanie hodnôt Modry.

Spolok dobrovoľníkov Modranská Beseda pôsobí v Modre od roku 2001, od roku 2006 aj formálne ako občianske združenie. Jeho členmi sú ľudia z oblasti kultúry, ochrany pamiatok, ekológie, ekonómie a techniky. Hlavným cieľom OZ Modranská Beseda je kultúrno-spoločenská aktivizácia Modry a jej častí. Hlavné činnosti Modranskej Besedy sú etnologický a kulturologický výskum, publikačná činnosť, osvetová činnosť, organizácia odborných seminárov, tradičných remeselných jarmokov, kultúrnych festivalov, tradičné bábkové divadlo. Vpartnerstve s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Modra obnovujú prvý slovenský sirotinec, dielo architekta Dušana Jurkoviča. Organizujú Rozprávkovú Modru, Deň Sirotinca a Slávnosť hliny.

FILM O SIROTINCI

Vďaka podpore BSK vniká v týchto dňoch dokument o modranskom sirotinci. Réžie sa ujal M. Šulík, natáčali sme aj počas Dňa sirotinca. O prvom slávnostnom premietaní sa čoskoro dozviete z nášho webu a www.facebook.com/SirotinecModra.

ĎAKUJEME!

Výnos z koláčového charitatívneho stánku na tohtoročnej Slávnosti Hliny – Keramickej Modry (5. – 6. 9. 2014) 1168 eur bude použitý na obnovu budovy modranského sirotinca.

Podrobné informácie o podujatí nájdete na www.modranska-beseda.sk alebo na fb https://www.facebook.com/events/525087674287576/ .

V Deň sirotinca (31.5.2014) sme v charitatívnom stánku s koláčmi, za litografie, kávu, keramiku a knihy z Modranskej Besedy získali 890 eur, ktoré použijeme na opravu budovy.